Архів оновлень «Стиль» - Кліент-Банк

4.46.003 -> 4.47.001 (03/04/2019)

1) Відповідно до вимог НБУ додана робота з рахунками в форматі IBAN.
2) В поставку включені змінені шаблони звітних форм, імпорту та поштових повідомлень.

4.46.002 -> 4.46.003 (05/04/2019)

1) Виправлена помилка при зміні і видаленні регулярної операції - могла змінюватися прив'язка
платежів інших операцій.
2) Виправлена помилка при зміні платежу SWIFT - спотворювалися реквізити банків.
3) Виправлена помилка при додаванні приєднаного повідомлення більше 32000 байт.

4.46.001 -> 4.46.002 (08/02/2019)

1) Прибрано налагоджувальний режим при додаванні об'єктів документа.

4.45.002 -> 4.46.001 (21/01/2019)

1) Введено відмінності в ідентифікаційний код для тимчасового реєстру (9-значного) і ID-паспортами.
При заповненні перед номером ID-паспорта слід ставити букву "F".
2) Список кодувань текстового і CSV файлу імпорту розширено кодуваннями UTF-8 і UTF-16.
3) Дата роботи системи автоматично синхронізується за датою комп'ютера, що виключає відбраковування
банківських виписок при багатодобовій роботі системи.
4) Додана можливість сортування за часом створення в списку платіжних документів за всіма рахунками.
5) Додана можливість виклику типової операції в списку документів по обраному рахунку.
6) Додана можливість створення типової операції по документу.
7) Додана можливість експорту та імпорту типів контрагентів.
8) Додана можливість експорту та імпорту додаткових довідників.
9) Коди доступу на перегляд таблиць видалені. При виклику таблиці на перегляд використовується код
доступу оновлення таблиці.
10)Додані коди 905 (Додаткові довідники) і 907 (Значення додаткових довідників).
11)Перед імпортом S_Uch.dbf і файлів $U додано автоматичне визначення кодової сторінки імпортованого
файлу.
12)Додана можливість видалення підготовленого до відправки пакета фінансових документів, якщо він ще
не переданий в банк.
13)Додана можливість тривалого (до 3 років) зберігання та перегляду запитів на сертифікацію
(сертифікатів).
14)До фінансового документу додані примітки, які можна змінювати в документі, що знаходиться в будь-
якому стані. Примітки можна роздрукувати, імпортувати, використовувати в пошуку і збережених
запитах.
15)Додана можливість ведення регулярних операцій.
16)Додана можливість приховувати заборонені пункти Головного меню.
17)Додана можливість створення регулярної операції по документу.
18)Додана можливість групового створення платіжних доручень по виписках.
19)Додана можливість копіювання поштових повідомлень з будь-яких папок, для повідомлень по шаблонах
введені значення зберігаються.
20)Значення тексту помилки в квитанції на поштове повідомлення зберігається і виводиться в списку.
21)Доопрацьовано DOCPOST і програма в частині передачі в заголовку блоку виписки типу (ознаки)
рахунка. Тип відображається в списку своїх рахунків і його можна використовувати в запитах і
друку.
22)Доопрацьовано DOCPOST і програма в частині зміни структури найменування та адреси бенефіціара
платежів SWIFT.

4.45.001 -> 4.45.002 (03/03/2017)

1) Додана можливість прийому шаблону імпорту об'єктів документа з керуючого поштового повідомлення.

4.44.003 -> 4.45.001 (08/02/2017)

1) Змінено формат DOCPOST. Додана можливість формування квитанції на кожен відбракований рядок
об'єкта документа.
2) В поставку включена змінена в частині білоруського рубля таблиця валют.
3) В поставку і оновлення включена, змінена відповідно до постановами про декомунізацію, таблиця
населених пунктів України.
4) В поставку і оновлення включено звіт "Виплата заробітної плати".
5) В поставку і оновлення включено шаблон імпорту з XLS-файлу "Імпорт заробітної плати".

4.44.002 -> 4.44.003 (03/12/2016)

1) Додана можливість за допомогою керуючого поштового повідомлення запустити процес оновлення версії
програми.
2) Додана можливість налаштування кодування файлу-результату текстового звіту (ANSI, OEM, UTF-8,
UTF-16).
3) Програма переведена на нову платформу розробки, проведено повний комплекс відпрацювання.
Підтверджено робота під всім сімейством OC Windows, під * NIX (Wine) поки не підтверджена
(Wine знаходиться в стадії доопрацювання).
4) Типи документів доопрацьовані під створення документів на виплату заробітної плати.

4.44.001 -> 4.44.002 (29/03/2016)

1) Виправлена помилка версії 4.44.001 при підпису документа - основний документ підписувався зі
зміщенням.

4.43.003 -> 4.44.001 (19/03/2016)

1) Розширено можливості конструктора шаблонів поштових повідомлень:
- додана можливість вибору з довідників "Співробітники підприємства", "Користувачі комплексу".
2) Розширено можливості конструктора типових операцій:
- додані нові типи даних,
- підключені основні довідники.
3) Розширено можливості конструктора фінансових документів:
- додані нові типи даних додаткових полів,
- додана можливість блокування полів за умовою,
- додана можливість розрахунку полів за формулами,
- підключені основні довідники,
- реалізовано підключення до документа заданого типу таблиці настроюваної структури (Рахунок-
фактура і заявка на виплату ЗП реалізовані через ці інструменти),
- реалізований імпорт рядків додаткової таблиці фінансового документа з зовнішніх програм і
програми "Стиль"-Бухгалтерія.
4) Розширено можливості конструктора типів контрагентів:
- збільшено кількість додаткових полів до 40,
- додані нові типи даних додаткових полів,
- додана можливість блокування полів за умовою,
- додана можливість розрахунку полів за формулами,
- підключені додаткові довідники.
5) Додана можливість імпорту додаткових полів контрагента.
6) У загальні налаштування комплексу доданий вказівник "Default Type". При заповненому значенні
відбувається автоматична підстановка типу контрагента при додаванні, якщо зазначений тип існує.
7) Додана можливість перегляду і прив'язки контрагентів до категорій з форми коригування.
8) З Головного меню видалено пункт "Запит за замовчуванням", настройка візування документів
перенесена в меню "Настроювання".
9) Додана можливість приховувати окремі звіти від користувача. Управління здійснюється за допомогою
призначених для користувача кодів доступу.
10)Додана можливість формування поштового повідомлення для будь-якого типу звіту (окрім графічного).
11)Додана можливість при формуванні поштового повідомлення зі звіту задавати вираз обчислення теми
повідомлення.
12)Додана можливість включення в файл відправки об'єктів документів (файли ^ F формату DOCPOST).
13)Усунуто помилки, що призводять до випадків спотворення графічних звітів, які вивантажуються в
PDF-файл.

4.43.002 -> 4.43.003 (08/08/2014)

1) Виправлена помилка переводу підпису документа в 16-тирічний код.

4.43.001 -> 4.43.002 (29/07/2014)

1) В поставку включена нова версія модуля ESFS-Client з посиленим контролем достовірної передачі
файлів в банк.
2) Для системи захисту "X509" (ІІТ - бібліотека підпису) розширено список SMART-карт.
3) Введена заборона на роботу з модулем генерації ключів при неправильно введеному серійному номеру.

4.42.003 -> 4.43.001 (27/06/2014)

1) Додана можливість з попереднього перегляду зберегти графічний звіт в файл .pdf.
2) Виключена можливість роботи в режимі ТВБВ.
3) В режимі "Всі рахунки" додана можливість сортування списку за зростанням або зменьшенням
найменування власника рахунку або ідентифікаційного коду власника. Порядок сортування
зберігається.
4) При імпорті, в разі завдання фіксованого імені, не викликається в автоматичному режимі процедура
вибору імені файлу.
5) Прискорена групова підпис документів.

4.42.002 -> 4.42.003 (03/06/2014)

1) В режимі імпорту виписок виправлений імпорт Найменування та ІПН власників рахунків клієнта.

4.42.001 -> 4.42.002 (06/02/2014)

1) У найменування організації в запиті на сертифікацію системи захисту "X509" (ІІТ - бібліотека
підпису) додано ідентифікатор DOCPOST.
2) Оновлено шаблони запитів на сертифікацію та відкликання сертифікату.

4.41.004 -> 4.42.001 (31/01/2014)

1) Додана можливість управління складністю пароля входу в систему.
2) Додана можливість з попереднього перегляду збереження графічного звіту в файли .rtf або .html.
3) Додана можливість в ідентифікаційний код вводу серії та номера паспорта.
4) У режиму "Клієнт-банк" введена заборона додавання своїх розрахункових рахунків. Вказівник
"ADD_WESCH" INI-файлу дозволяє додавання.
5) Рахунок стає електронним (дозволені підпис і відправка фінансових документів) тільки після
отримання виписки по даному рахунку з банку.
6) Доопрацьовано DOCPOST і програма в частині передачі в фінансових повідомленнях і прийомі
документів виписок для ідентифікаційних кодів нерезидентів або фізичних осіб без коду ДРФО у
допоміжних реквізитах відповідно до інструкцій НБУ.
7) Виправлена помилка відправки файлу запиту виписок - файл не формувався.

4.41.003 -> 4.41.004 (20/09/2013)

1) Заборонено підписувати документи і файли, зашифровувати і розшифрувати файли при відсутності
ключа в НКІ.
2) Доопрацьовано систему захисту "X509" (ІІТ - бібліотека підпису) в частині автоматичного переходу
зі стану "Key" в стан "Use". Достатньою умовою переходу є наявність сертифіката з правами підпису
файлу, шифрування і розшифрування файлів.
3) В комплект поставки включена бібліотека Av337CryptokiD.dll для роботи зі SMART-картою фірми
ТОВ "Автор".
4) Виправлена функція визначення типу ключового носія системи захисту "X509".

4.41.002 -> 4.41.003 (28/08/2013)

1) Додана можливість при відсутності звітів для підсистеми автоматичного додавання зі списку
поставки.
2) Додана можливість оновлення шаблонів звітів, імпорту, а також запитів для будь-якої підсистеми
за допомогою керуючих поштових повідомлень від банку.
3) Розширені (деталізовані) повідомлення про помилки при імпорті DBF-файлу.
4) Додана можливість настроювання найменувань додаткових полів в списку користувачів програми.
5) Додана можливість в списку контрагентів отримання підсумків по бухгалтерських проводках по
заданих користувачем формулам.
6) Змінено принцип заповнення коду ЄДРПОУ та найменування власника рахунку при додаванні нового
поточного рахунку в режимі "Клієнт-банк" при імпорті виписок. Реквізити заповнюються (раніше не
заповнювалися).
7) Додана можливість вибору порядку відображення в списку своїх рахунків по зростанню рахунка,
найменування або коду ЄДРПОУ.
8) Доопрацьовано виклик списку своїх рахунків з режиму "Всі рахунки" - курсор встановлюється на
рахунок, який вибирався раніше.
9) У список платіжних документів за всіма рахунками додано колонку з найменуванням власника рахунку.
10)Додана можливість в списку платіжних документів настройки порядку слідування колонок.
11)Додана можливість відновлення стандартної ширини колонок в списках, в яких ширина колонок
зберігається.
12)Змінено друковані форми "Запиту на сертифікат" та "Запиту на блокування сертифіката".

4.41.001 -> 4.41.002 (05/07/2013)

1) Змінено структуру довідника населених пунктів системи захисту "X509" (ІІТ - бібліотека підпису),
список приведений у відповідність з ЦСК.
2) Доопрацьовано система захисту "X509" в частині отримання уточненого призначення ключа. У разі
установки на комп'ютері ЦСК і визначення назв уточнених призначень в програму передавалася назва
замість коду і підпис не працювала.

4.40.006 -> 4.41.001 (31/05/2013)

1) Додана можливість роботи з системою захисту "X509" (ІІТ - бібліотека підпису).
2) Додана можливість управління довідником банків інших платіжних систем за допомогою файлу '^U'
DOCPOST.

4.40.005 -> 4.40.006 (28/03/2013)

1) Виправлена помилка при прийомі файлу платежів - при нормі прийому файлу повертався брак.

4.40.004 -> 4.40.005 (20/03/2013)

1) З розрахунку ідентифікатора комп'ютера виключений ідентифікатор ядра процесора.

4.40.003 -> 4.40.004 (07/03/2013)

1) Змінено алгоритм обчислення ідентифікатора комп'ютера.
2) В версію поставки і в список оновлення включені шаблони оновлення звітів, імпорту, поштових
повідомлень.
3) Розфарбування ікон включено за замовчуванням.

4.40.002 -> 4.40.003 (12/02/2013)

1) Додана можливість імпорту / експорту прав доступу користувача.
2) Для всіх звітів додані шаблони ComputerID (Значення ідентифікатора комп'ютера користувача) і
DOCPOST (Ідентифікатор DOCPOST).

4.40.001 -> 4.40.002 (19/01/2013)

1) Додана можливість управління стилем ікон.

4.39.004 -> 4.40.001 (26/12/2012)

1) Змінено інтерфейс програми.
2) Додана можливість віддаленої роботи.
3) Додана можливість роботи під WINE.
4) Додана можливість в списку шаблонів звітних форм, імпорту вставляти коментарі.
5) Усунуто "зависання" програми при натисканні клавіш Alt, F10, Alt+Space при роботі під управлінням
операційних систем Windows 7, Windows 8.
6) Додана можливість відновлення пароля користувача.
7) Додана можливість обмеження доступу користувача по ідентифікатору ПК.
8) Виправлена помилка системи захисту "Шифр-PKI" при роботі зі шляхами, що містять пробіли.

4.39.003 -> 4.39.004 (03/02/2012)

1) Виправлена помилка відображення 2-го підпису під документом.
2) При оновленні версії через інтернет файл допомоги розміщувався в невірному каталозі.

4.39.001 -> 4.39.003 (16/01/2011)

1) Для системи захисту "Шифр-PKI" додана можливість зберігання ключів на SMART-картах фірм
ТОВ "Автор" і "Аладдін Р.Д.".
2) В звітах XLS зняті обмеження на розмір файлу результату, кількість колонок і рядків.
3) У модулі зміни ключів виправлена помилка - після вибору папки збивався вказівник на реєстр класів
CPKIClasses.dat.
4) Виправлена помилка при формуванні поштових повідомлень - як роздільник цілих і дробу для чисел
підставлялась точка замість коми.
5) Виправлена помилка в ESFS клієнті - не відкривався протокол.

4.38.006 -> 4.39.001 (10/11/2011)

1) Додана підсистема візування документів.
2) Доопрацьовано ESFS клієнт в частині взаємодії з ранніми версіями сервера.
3) У модулі зміни ключів реалізований пошук файлу реєстру класів CPKIClasses.dat і в каталозі
програм, і в каталозі відкритих ключів.
4) При генерації поштових повідомлень по шаблону змінений алгоритм перевірки обов'язкового вводу -
раніше ознака могла ігноруватися.

4.38.005 -> 4.38.006 (19/09/2011)

1) Змінено формат файлу допомоги з Winhelp (.HLP) на HTML Help (.CHM).
2) Виправлена процедура повторного набору номера при помилках дозвону.

4.38.004 -> 4.38.005 (06/09/2011)

1) Для платежів по системі SWIFT додано нове значення параметра оплати комісії - "FULLPAY".

4.38.003 -> 4.38.004 (29/08/2011)

1) Додана можливість управління числом спроб з'єднання при додзвоні.

4.38.002 -> 4.38.003 (19/08/2011)

1) Додано примусове скидання з'єднання при додзвоні на зайняту лінію.
2) Додана можливість вводу ідентифікаційного коду з 10 нулями.

4.38.001 -> 4.38.002 (15/08/2011)

1) Додана можливість вводу Pin-Коду пароля підпису (шифрування) за допомогою віртуальної (екранної)
клавіатури. Для зміни способу введення Pin-Коду введений вказівник INI-файлу "Enter PIN".
2) Додана можливість при створенні поштового повідомлення по шаблону підстановки шаблону плаваючої
(обчислюваної) довжини.
3) При створенні поштового повідомлення по шаблону відключена перевірка обов'язкового вводу полів
блокованих за умовою.
4) Виправлена помилка при заповненні полів типової операції і полів шаблону поштового повідомлення -
при введеному раніше і обнуленому числовому полі ігнорувалася ознака обов'язкового вводу.

4.37.007 -> 4.38.001 (03/08/2011)

1) Додана можливість введення пароля входу в систему за допомогою віртуальної (екранної) клавіатури.
2) Змінено розміри рахунки і субрахунка бухгалтерського обліку.
3) Додана можливість виводу в звіт шаблону плаваючої (обчислюваної) довжини.

4.37.006 -> 4.37.007 (08/06/2011)

1) Розширено можливості імпорту з XLS файлу - більш ранні версії формату (BIFF5/7), можливість
імпорту з XLS файлу, створеного в OO Calc.
2) Додана можливість створення звітів в форматі CSV.
3) Додана можливість імпорту з формату CSV.
4) У всіх текстових звітах додана можливість завдання довжини поля перед його найменуванням
фіксованої довжини або, що залежить від числа символів в тексті результату.
5) В звітах додана функція перетворення в CSV формат.
6) При вході в систему автоматично підставляється псевдонім користувача, що входив в програму на
даній машині останнім.
7) Вікна з протоколами відкриваються за розміром фрейму.
8) Після оновлення версії додаток запускається автоматично.
9) Усунено помилку при виклику звіту за замовчуванням в виписках - викликався список.
10)Додано перенесення в папку ..\Trash вхідних файлів після успішного імпорту.

4.37.005 -> 4.37.006 (20/04/2011)

1) При настроюванні фільтра по платіжних документах доданий контроль наявність взаємовиключних умов.
2) В вікнах зі списками виписок, рахунків виписок, платіжних документів, поштової служби додана
кнопка "Вихід".
3) Змінена система оновлення шаблонів з поставної версії.
4) Збільшена максимальна довжина пароля входу в систему.
5) При імпорті документів банку додано ведення додаткового накопичувального протоколу в папці
FtpLog\ImГГГГММ.log.
6) При прийомі виписок додано контроль за збігом реквізитів документів, відправлених в банк, з
реквізитами квитиручих документів з банку.

4.37.004 -> 4.37.005 (06/04/2011)

1) В атрибути шаблонів генерації поштових повідомлень доданий "Тільки читання".
2) Виправлена помилка в формі коригування платіжних документів - при зміні і видаленню не
відображався банк контрагента.
3) Доопрацьовано вікно підсумків в платіжних документах.

4.37.003 -> 4.37.004 (02/04/2011)

1) Додано примусове оновлення списків документів після зв'язку з банком і імпорту документів банку.
2) Додана можливість при відображенні протоколів по користувачу і по всім користувачам встановлювати
інтервал дат.
3) Додана можливість експорту протоколів в текстовий файл.
4) Додані коди доступу 127 і 137. У режимі ТВБВ при відсутності дозволу платіжні доручення (вимоги)
замість видалення переводяться в стан "БРАК".

4.37.002 -> 4.37.003 (22/03/2011)

1) Додана можливість збереження повідомлень поштової служби у зовнішній файл.
2) В типових операціях додана можливість отримання прогнозу залишку по рахунку.
3) В типових операціях додана можливість переривання сценарію з видачею повідомлення.
4) У звітах по документах додана можливість отримання вхідного і вихідного залишку, оборотів з будь-
якого рахунку за довільну дату.
5) Розширено можливості генерації поштових повідомлень по шаблонах - додані нові типи даних,
збільшено максимальний розмір полів, додана можливість блокування полів за умовою, підключені
основні довідники.

4.37.001 -> 4.37.002 (02/03/2011)

1) Для всіх звітів додані шаблони REPNUM (номер шаблону звіту) і REPNAM (найменування шаблону
звіту).
2) В платіжних вимогах відкрита можливість коригування дати валютування.
3) Додана можливість імпорту дати валютування.
4) Змінено код доступу на коригування шаблонів звітних форм і шаблонів поштових повідомлень з 170 на
990.
5) Змінено код доступу на коригування шаблонів імпорту з 171 на 991.
6) Змінено інтерфейс вбудованої системи обміну.
7) У вікні перегляду платіжних доручень додано колонку з часом створення документа.
8) Змінено алгоритм підрахунку прогнозу по рахунку - враховуються всі не проведені документи з
10-денним терміном давності. У списку своїх рахунків додано колонку з прогнозом.

4.36.017 -> 4.37.001 (08/11/2010)

1) Змінено інтерфейс програми - в списках кнопки з написами замінені на кнопки з піктограмами і
спливаючим текстом, дозволена зміна розмірів вікон зі збереженням і відновленням розміру.
2) Додана можливість переходу в з одного списку документів в інший без виходу в Головне меню,
перегляду і коригування довідників, зв'язку з банком без закриття списку документів.
3) Додано інтерфейс англійською мовою.
4) Додана можливість ведення платіжних вимог по валютних рахунках.
5) В режимі "Клієнт-банк" відкрита можливість перегляду додаткових параметрів рахунку.
6) У шаблонах текстових звітів додана можливість завдання довжини поля перед його найменуванням
(аналогічно шаблонами імпорту).

4.36.016 -> 4.36.017 (27/10/2010)

1) Додані символи "М.П." при друку запитів на сертифікат.

4.36.014 -> 4.36.016 (26/10/2010)

1) Виправлена помилка, в результаті якої сертіфкати, термін дії яких ще не настав, не реєструвалися
в таблиці сертифікатів.
2) Виправлена помилка, в результаті якої виконувалося дворазове множення кількості примірників
паперових посвідчень запитів на сертифікат.
3) Виправлена помилка, в результае якої відображалася хеш-функція ключів в запиті на цифрове
посвідчення клієнта, при їх відсутності.
4) Додана можливість відправки по електронній пошті звіту о ключах в службу технічної підтримки
системи "Клієнт-банк". При цьому, в складі електронного листа відправляються протокол роботи
бібліотеки управління ключами, таблиця відкритих ключів, таблиця запитів на сертифікат.

4.36.013 -> 4.36.014 (22/06/2010)

1) В головному вікні модуля генерації ключів змінений порядок проходження функцій. Першим пунктом
задана функція зміни діючих ключів.
2) В головному вікні модуля генерації ключів додана можливість перегляду вмісту контейнера секретних
ключів.
3) У вікні редагування списку ключів додана перевірка на наявність в списку сертифікатів записи з
аналдогічнимі ПІБ/Посадою/повноваженнями ЕЦП з пропозицією виконати зміну ключів замість
генерації нових.
4) Збільшено термін попередження планової зміни ключів посадових осіб клієнтів з 14 до 31 дня.
5) Доопрацьовано і включена в поставку документація.
6) Додана можливість роботи з модулем генерації ключів при установці програми в папку з довгими
російськими іменами.

4.36.012 -> 4.36.013 (01/06/2010)

1) Змінено розширення файлу списку запитів для сертифікації з .pkrl@ на .pkrl.
2) При прийомі документів банку в разі виявлення помилки в даних (дешифрування, підписи або в
структурі) файли переміщаються в папку ..\Trash\Bad. Раніше залишалися в ..\In або ..\Arc_In.

4.36.011 -> 4.36.012 (19/05/2010)

1) В поставку включений файл мовної настройки без англійської мови.

4.36.010 -> 4.36.011 (17/05/2010)

1) Встановлено 10-денний термін давності для видалення документів, що знаходяться в станах О, К, S.
2) При підготовці до відправки платіжних доручень при перевищенні прогнозованої суми залишку на
рахунку, ліміту овердрафту або заарештованої суми кнопка "Виконати" блокується.
3) При оновленні списку телефонів Ftp-з'єднання додана можливість збереження команд модему робочого
місця клієнта.

4.36.009 -> 4.36.010 (27/04/2010)

1) В системі захисту "Шифр-PKI" виправлена помилка, в результаті якої могла виникнути ситуація з
циклічним виводом вікна з повідомленням "Unable to write ...".
2) В системі захисту "Шифр-PKI" поля, обов'язкові для заповнення в анкеті клієнта позначаються "*".
Найменування організації та електронна адреса підставляються автоматично.
3) При міграції преносятяся шляхи до ключів, значення шляху до ключа шифрування переноситься з
першого підпису.

4.36.008 -> 4.36.009 (21/04/2010)

1) Додана можливість при міграції з "Шифр-K" на "Шифр-PKI" перетворення даних в разі нульового
номера DOCPOST в заголовку картки клієнта client.crd. Номер DOCPOST береться з текстового
значення файлу CARD0000.ACC.

4.36.007 -> 4.36.008 (20/04/2010)

1) Додана можливість перетворення ключа другого підпису при міграції з "Шифр-K" на "Шифр-PKI" при
повному збігу прізвища і посади осіб з першим і другим підписом.

4.36.005 -> 4.36.007 (19/04/2010)

1) Додана можливість перетворення при запиті ключа шифрування при міграції з "Шифр-K" на "Шифр-PKI".

4.36.004 -> 4.36.005 (23/03/2010)

1) Виправлена помилка в модулі генерації ключів "Шифр-PKI" при роботі з нестандартними
настроюваннями шрифту.

4.36.003 -> 4.36.004 (09/03/2010)

1) Додана можливість зміни властивостей вікна перегляду поштових повідомлень.
2) Додана можливість створення папки в діалозі збереження контейнера секретних ключів.
3) Виправлена помилка, при якій мінімальна довжина пароля дорівнювала 7-ми символів замість 6-ти.
4) Додана можливість завдання "домашньої" папки для завантаження файлу "CPKIClasses.dat" і
кріптопараметров системи.
5) Додана можливість завдання альтенатівной папки для завантаження HTML-файлів, що відображаються
майстром.
6) Виправлена помилка, в результаті якої невірно шифрувалися на паролі створені в майстрі генерації
секретні ключі виконавців.

4.36.002 -> 4.36.003 (02/03/2010)

1) Додана можливість при значенні параметра INI-файлу "FTP = Update" змінювати з програми шлях до
сервера оновлень.
2) Додано протоколювання прийому сертифікатів системи захисту "Шифр-PKI".
3) Додана можливість роботи бібліотеки SecLib.dll під операційною системою Windows 98SE.
4) Додано формування інформаційного повідомлення в банк в разі встановлення нової версії програми.

4.36.001 -> 4.36.002 (24/02/2010)

1) Додано модуль управління ключами системи захисту "Шифр-PKI".

4.35.001 -> 4.36.001 (12/02/2010)

1) Змінено алгоритм контрольного підсумовування. Версії 4.35 при установці програми на мережевий
диск могла виникнути помилка контрольної суми програми.
2) Удосконалено систему захисту "Шифр-PKI" і алгоритм роботи з нею - символьні зовнішні
ідентифікатори, автоматичне визначення одержувача зашифрованого повідомлення.
3) Додана можливість міграції з системи захисту "Шифр-K" в "Шифр-PKI".
4) З INI-файлу видалений вказівник "Protection System". Визначення системи захисту проводиться
автоматично.
5) В INI-файл доданий вказівник "Kart Name" для ідентифікації клієнта при роботі з системою захисту
"Шифр-PKI".
6) У Головному меню, в списках платіжних документів і поштових повідомлень додана можливість
примусового вивантаження ключів з пам'яті.
7) Вказівники INI-файлу "1_DRIVE", "2_DRIVE", "3_DRIVE", "4_DRIVE" перенесені із загальних
настроювань в настроювання комп'ютера і шлях до ключів запам'ятовується завжди після успішного
підпису.
8) Додано автоматичне визначення літери знімного пристрою при підпису.

4.34.006 -> 4.35.001 (10/12/2009)

1) Вилучені кнопки одиночних відміток, додана можливість одиночних відміток з клавіатури з
переміщенням по списку вниз (вгору). Додана можливість групової постановки/зняття/інверсії
відміток в межах видимого на екрані списку.
2) Змінено принцип швидкого пошуку інформації за початковими символам - поле для введених символів
служить тільки для відображення, а не є полем вводу.
3) Змінено алгоритм прийому файлів оновлень банків - найменування банків в довіднику оновлюються
автоматично.
4) Значення за замовчуванням вказівника INI-файлу "SIGN_MAIL" змінено на ON.
5) Додана можливість підпису приєднаних поштових повідомлень.
6) Додана можливість друку нижніх колонтитулів.
7) Додана можливість формування файлів відправки (фінансових і поштових документів) при відсутності
відміток (для поточного документа списку).
8) При підготовці до відправки платіжних доручень при перевищенні прогнозованої суми залишку на
рахунку, ліміту овердрафту або заарештованої суми рішення про відправку приймається користувачем.
Раніше програмою заборонялася відправка.
9) Поліпшено роботу вбудованого календаря.

4.34.005 -> 4.34.006 (02/10/2009)

1) Додана синхронізація процесів при роботі з документами на фоні зв'язку з банком.

4.34.004 -> 4.34.005 (28/08/2009)

1) Удосконалено алгоритм обробки числових полів при виборі їх маніпулятором "миша".

4.34.003 -> 4.34.004 (25/08/2009)

1) Прискорений імпорт з XLS файлу.
2) Додана можливість імпорту файлів %U (Формат UNITY-BARS).
3) Вказівники INI-файлу "CONTROL_OKPO" і "EXTCLNUM" перенесені в загальні налаштування комплексу.
4) З INI-файлу видалений вказівник "CheckRawPay". Перевірка не оброблених платежів при виході з
програми проводиться завжди. Обробленими вважаються платежі зв'язані з випискою і в стані "Брак".
5) З INI-файлу видалений вказівник "CHG_ERR_DOC". Змінювати платежі в стані "Брак" заборонено.
6) З INI-файлу видалений вказівник "MaxPrevPay". Кількість призначень платежу обмежується кількістю
рядків у списку.
7) З INI-файлу видалений вказівник "MONTHAGO". Дата актуалізації спочатку встановлюється на 3 роки
тому.
8) З INI-файлу видалений вказівник "ShowAllNazn". Призначення платежу завжди до 160 символів.
9) З INI-файлу видалений вказівник "CHANGE_BANK_NAME". При імпорті питання не задається,
найменування банку не змінюється.
10)З INI-файлу видалений вказівник "TRASH". Папка ".. \ TRASH" створюється програмно і файли при
успішному імпорті перекладаються в неї.
11)З INI-файлу видалений вказівник "DAYS_AGO". Підписувати і відправляти можна документи з датою 10
денної давності, видаляти - за попередній день і раніше.
12)Значення за умовчанням вказівників INI-файлу "PROGNOSIS", "SAVE_PIN" змінено на ON, а вказівника
"SHOW_DOC" на OFF.
13)У рядку стану додано відображення номера DOCPOST.
14)Додана можливість відмови від відображення в списках контрагентів заборонених рахунків, при
виклику списку для вибору заборонені рахунки за замовчуванням не відображаються.
15)Додана можливість відбору рахунків виписок по надходженням і списанням.
16)У рахунках виписки за інтервал додана можливість відбору по надходженням і списанням, а також
при зміні умов відбору (дат, рахунка, фільтра) до застосування цих умов усі кнопки стають
недоступними.
17)У вікні зв'язку при зв'язку по локальній мережі видалена кнопка "Передзвонити".
18)Додана можливість у вікні зв'язку з банком перемикання виду з'єднання (телефонне - локальна
мережа).
19)Для вказівника INI-файлу "IMPORT_STREAM" додано нове зачение "Show Error". Це значення
встановлюється за умовчанням. Якщо IMPORT_STREAM=Show Error, то форма коригування документа
відкривається тільки при помилці у вхідних даних.
20)У разі виникнення помилок при імпорті документів на екран додатково виводиться повідомлення.
21)Остаточна виписка за поточний день імпортується тільки після 18:00. До цього часу вона
пропускається.
22)Додана можливість он-лайн оновлення довідника S_UCH.DBF шляхом розсилки його через пошту.

4.34.002 -> 4.34.003 (22/07/2009)

1) З комплекту поставки виключені текстові звітні форми, включені шаблони імпорту платежів і
контрагентів, виправлені шаблони друку платіжних доручень згідно останніх змін НБУ.

4.34.001 -> 4.34.002 (24/04/2009)

1) Виправлена помилка (37) при оновленні шаблонів поштових повідомлень.
2) Доопрацьовано формат DOCPOST в частині формування імен файлів для можливості в системі захисту
"Шифр-К" ведення більше 1024 клієнтів.
3) Файл індивідуальних настроювань користувача (Style.ini) перенесений в папку
\Documents And Settings\ Користувач\Local Settings\Application Data\Enigma Soft.
4) Додана можливість фільтрації списків шаблонів звітів, імпорту, поштових повідомлень.
5) Виправлена помилка в звітах по випискам з відбором по рахунках обліку - не формувався звіт.
6) Виправлена помилка при копіюванні документів - очищалася ознака заборони рахунку контрагента.

4.33.005 -> 4.34.001 (04/02/2009)

1) Розширено можливості і зменшено час формування звітів XLS.
2) Розширено можливості редактора XLS шаблонів.
3) У графічних звітах додана можливість завдання стилів.

4.33.004 -> 4.33.005 (30/09/2008)

1) Додана можливість додавання додаткового доступу зі списку доступу користувачів.

4.33.003 -> 4.33.004 (23/09/2008)

1) Настроювання звітів за замовчуванням перенесена з INI-файлу і настроюється для кожного
користувача і типу документа безпосередньо в списках.

4.33.002 -> 4.33.003 (28/07/2008)

1) В інсталяційні пакети включена стара версія CBKIface.dll.

4.33.001 -> 4.33.002 (26/07/2008)

1) Додана можливість редагування шаблонів RTF вбудованим редактором.
2) Додана можливість встановити тривалість очікування перед прийомом файлів при зв'язку по
протоколу ESFS.
3) Виправлена помилка (36) при вході в систему - псувався файл S_Uch.DBF, якщо в заголовку
неправильно заданий рік.
4) Виправлена помилка при прийомі керуючих поштових повідомлень - визначення кодування здійснювалося
порядково, а не по всьому повідомленню.
5) Виправлена помилка в системі захисту - при перевиборі банку не скидався ключ шифрування.
6) Додана можливість в файлах, що передаються банком задавати кодову сторінку.
7) Розширено можливості завдання кодової сторінки при імпорті з текстових і DBF файлів.
8) Додана можливість для текстових (тільки текст) і DBF звітів задавати кодову сторінку OEM (866 або
1125).
9) Додана можливість формування запитів виписки (^D) за інтервал дат.
10)Виправлена помилка друку платіжних доручень (вимог) - замість підсумкових сум підставлялися суми
останнього платежу.
11)Розмір додаткових полів платіжних документів розширено до 250 символів.
12)Додана можливість перегляду в списках рахунків виписок додаткових реквізитів та реквізитів SWIFT.
13)Виправлена помилка при прийомі файлів оновлень банків - в файл S_Uch.DBF заносилися найменування
банків в неправильному кодуванні.
14)Виключений контроль довжини і розширено розмір поля "Реєстраційний номер платника страхових
внесків" при заповненні форми сплати соцстраху.
15)Додана можливість при реєстрації в системі виборати ім'я користувача зі списку.

4.32.006 -> 4.33.001 (10/04/2008)

1) Додана можливість експорту/імпорту шаблонів звітів, що містять RTF і малюнки.
2) Виправлена помилка при оновленні шаблонів звітів з постачальницької версії.
3) Файл індивідуальних настроювань користувача (Style.ini) перенесений з системної папки ком'ютера в
тимчасову папку.
4) Заборонені проводки в АРМ Бухгалтерія, якщо останній не зареєстрований в системі.
5) Приєднані поштові повідомлення зберігаються в базі даних. Раніше були в файлах, що призводило до
затирання більш ранніх повідомлень при іменах, що повторювалися.
6) Виправлена помилка - не відкривався для перегляду протокол Ftp.
7) Додані шаблони друку та запитів - прізвище та ініціали осіб, які підписали документ першим і
другим підписом.
8) Виключена настройка відеорежиму.
9) Виправлена помилка при імпорті документів - при значенні вказівника IMPORT_STREAM=On і заданих
коді ЄДРПОУ та найменуванні контрагента підставлявся неправильний рахунок.
10)Виправлена помилка у файлі відкликання платежів - причина відкликання формувалася в кодуванні
ANSI.

4.32.005 -> 4.32.006 (12/01/2008)

1) Вилучені налагоджувальні повідомлення при імпорті шаблонів XLS.

4.32.004 -> 4.32.005 (27/12/2007)

1) Внесені виправлення в процедуру установки з'єднання - пропадав тип протоколу при редагуванні.
2) Прискорена робота з RTF і DBF.
3) Виправлені помилки при коригуванні платежів SWIFT - в платіж не заносилися реквізити свого
рахунку, не працював ручний ввід банків.

4.32.003 -> 4.32.004 (24/11/2007)

1) Додана можливість перевірки формул у вікні настроювань звіту.
2) Виправлена помилка - при певній комбінації дій міг не додаватися банк.
3) Виправлена помилка автонумерації в режимі "Всі рахунки".
4) Виправлена помилка при коригуванні платіжних документів в режимі ТВБВ - при неправильному вводі
типу документа при покиданні поля не викликався довідник.

4.32.002 -> 4.32.003 (22/11/2007)

1) Виправлена помилка при імпорті - для DBF і XLS-файлів ігнорувалася команда "ДОБАВИТЬ=".
2) Виправлена помилка при настроюванні звітів - після натискання Ctrl+Enter не зберігались зміни.
3) Розширено можливості імпорту контрагентів і їх рахунків.
4) Дозволені символи каси для кореспонденції рахунків перенесені з INI-файлу в таблицю CashCorr.
5) Додана можливість в настроюваних з програми довідниках при коригуванні змінювати порядок полів.
6) Додана можливість групового оновлення шаблонів типів документів, запитів, типових операцій з
текстових файлів.
7) Виправлена помилка при зміні і видаленні банків інших платіжних систем - очищався тип платіжної
системи.

4.32.001 -> 4.32.002 (08/10/2007)

1) Виправлена помилка після прийому файлів - видавалося зайве повідомлення.
2) Виправлена помилка (40) при установці даних з нуля.

4.31.002 -> 4.32.001 (14/09/2007)

1) Виправлена помилка при прийомі великого списку файлів.
2) Виправлена помилка відображення ознаки "Включити проксі (будуть використовуватися налаштування
IE)" для FTP протоколу в налаштуванні серверів.
3) Виправлена помилка при закритті програми і працюючому обміні файлами з банком.
4) Додано групове копіювання платіжних документів.
5) Виправлена помилка при копіюванні документів - не оновлювалися реквізити свого рахунку.
6) Додані шаблони друку та запитів КОД_ОШ (код помилки) і ОШИБКА (текст помилки).

4.31.001 -> 4.31.002 (17/05/2007)

1) Виправлена помилка при роботі під ОС Win9x - при старті програми видавалося повідомлення про
помилку 87.
2) Виправлена помилка звітів Excel - файли не відкривались програмою OpenOffice.

4.30.003 -> 4.31.001 (12/05/2007)

1) Додана можливість друку списку контрагентів.
2) Додана можливість заповнення додаткових полів категорій контрагентів будь-якого рівня.
3) Виправлена помилка при друку поштового повідомлення - не друкувався.
4) Додана можливість вибору і збереження папки з ключами у вікні вводу пароля.
5) З INI-файлу видалений вказівник "KEYDRIVE".
6) З INI-файлу видалений вказівник "SET_DATE". Зміна дати роботи системи відбувається при вході і
перевірці дати, встановленої на комп'ютері.
7) Додана можливість відключення фонового малюнка додатка.
8) Додана можливість в списках шаблонів звітів, імпорту, поштових повідомлень ставити відмітки,
експортувати, оновлювати шаблони по відмітках.
9) При вході в програму додана перевірка прав доступу до файлу настроювань робочого місця
(windows\style.ini).

4.30.002 -> 4.30.003 (16/02/2007)

1) Виправлена помилка при імпорті та значенні вказівника INI-файлу IMPORT_STREAM=OFF - аварійне
завершення програми.

4.30.001 -> 4.30.002 (12/02/2007)

1) Додана можливість змінювати вид і розмір шрифту додатка.
2) При імпорті банків SWIFT доданий аналіз ознаки виключення банку з системи - банки з такою
ознакою не імпортуються.
3) Виправлена помилка при імпорті з DBF і XLS - могло виникнути аварійне завершення програми.
4) У виписки за період додані підсумки і можливість друку.

4.29.004 -> 4.30.001 (13/01/2007)

1) У списках додана реакція на клавішу "App".
2) Виправлена помилка при архівації даних - не перевірялась помилка запису на диск.
3) При роботі під транзакцією додана перевірка вільного місця на диску, що зменшує ймовірність
руйнування таблиць.
4) Розширено можливості звітів Excel.
5) Виправлена помилка при імпорті з Excel - не очищалось поле, якщо клітинка у вихідному файлі була
відсутня.
6) Зменшено час формування звітів.
7) ESFS: виправлена помилка авторизації на проксі.
8) Виправлена помилка при заповненні призначення платежу SWIFT - можна було ввести більше 160
символів.
9) Виправлена помилка при прийомі документів банку - не бралися файли DOCPOST з розширенням CPH.
10)Виправлена помилка при перетягуванні поштових повідомлень з однієї папки в іншу - повідомлення
не перетягувалися.
11)Додана можливість імпорту контрагентів і їх рахунків.
12)При заповненні платіжних документів прибрані повідомлення при незаповненому полі.
13)У INI-файлі доданий вказівник "AutosetDestination" для автоматичної підстановки призначення
платежу за попереднім платежем на рахунок контрагента.
14)Замість перегляду виписок за день за всіма рахунками введений перегляд виписок за інтервал дат з
можливістю конструювання фільтрів. Перегляд можливий, як за всіма рахунками, так і по вибраному
рахунку.

4.29.002 -> 4.29.004 (29/09/2006)

1) ESFS: додана можливість авторизації на проксі.
2) Зв'язок: на Win9x не виконувалися програми до / після сеансу зв'язку, якщо це були .bat-файли.
3) Виправлена помилка - при першому вході неможливо було ввійти в програму.

4.29.001 -> 4.29.002 (14/09/2006)

1) Виправлена помилка при зв'язку по вбудованому Ftp/ESFS - були переставлені місцями ознаки
"Телефонне з'єднання" і "Локальна мережа".
2) Виправлена помилка при створенні документа за рахунком виписки в режимі "Всі рахунки" - після
виклику форми коригування платіжної вимоги "губився" вказівник на заголовок виписки.
3) При обробці керуючого поштового повідомлення на зміну рахунку неправильно аналізувалася ознака
зміни дати відкриття рахунку.

4.28.001 -> 4.29.001 (05/09/2006)

1) Розширено можливості імпорту з XLS-файлу.
2) Додана можливість при коригуванні шаблонів вибору областей звітів (імпорту).
3) Додана можливість вибору декількох файлів при імпорті шаблонів звітів (імпорту) з текстового
файлу.
4) Додано новий тип керуючого поштового повідомлення, при отриманні якого всім користувачам, які
працюють в програмі, на екран видається отримане повідомлення.
5) Прийом поштових повідомлень запускається разом з імпортом документів банку.
6) Виправлені помилки при роботі під Windows 9X - аварійне завершення програми при відкритті списку
місяців в календарі, неправильне відображення зразка фонта при коригуванні графічних і XLS
звітів.
7) Змінено принцип збереження індивідуальних настроювань користувача для звітів. Настроювання звіту
прив'язуються до користувача і принтера. Раніше - до комп'ютера і принтера.
8) Додана можливість при зв'язку по вбудованому Ftp/ESFS використовувати кілька IP-адрес сервера
банку.
9) Додана можливість ведення додаткових параметрів рахунків, друку цих параметрів. Оновлення
здійснюється банком за допомогою керуючого поштового повідомлення.
10)Прибрано обмеження на розмір керуючого поштового повідомлення.

4.27.002 -> 4.28.001 (15/06/2006)

1) Розширено можливості фільтрації списків клієнтів.
2) Додана можливість виклику редактора RTF-файлів з програми.
3) Виправлена помилка при зв'язку по вбудованому Ftp/ESFS - програма не чекала закінчення виконання
пакетних файлів до і після зв'язку.
4) У системі захисту "Шифр-К" додана можливість друку українською мовою.
5) Додана можливість друку податкового номера і додаткових полів виконавця, який отримує звіт,
і користувачів, які створили фінансовий документ.
6) Доопрацьовано алгоритм визначення "застарілих документів". Дозволяється видаляти не пов'язані
документи з датою меншою дати останньої остаточної виписки з будь-якого рахунку мінус DAYS_AGO.
7) Виправлена помилка - для системи захисту "Шифр-PKI" не встановлювалося назва електронного банку.
8) Виправлена помилка відображення у вікні 10-значного коду ЄДРПОУ в формі вводу фінансового
документа - при повторній установці на поле не відображалася перша цифра.
9) Додана можливість архівувати дані вбудованим архіватором.
10)Виправлена помилка при формуванні поштового повідомлення - шаблони Q і W переносилися неправильно.
11)Додана можливість виводу звітів в XLS-файл (Excel).
12)Додана можливість імпорту з XLS-файлу (Excel).
13)Виправлена помилка при імпорті текстових файлів - останній платіж в файлі міг не імпортуватися.

4.27.001 -> 4.27.002 (23/02/2006)

1) Додана можливість в ТВБВ формування файлу відкликання внутрішньобанківського платежу.
2) Виправлені недоліки при друці простих текстових звітів під Windows 98 - спотворювався шрифт.
3) Повернуто індикатор обміну в протоколі ESFS.

4.26.004 -> 4.27.001 (13/02/2006)

1) Додана можливість перекладу інтерфейсу програми на будь-які мови, що підтримують однобайтові
кодування.
2) Додана можливість вбудовані звіти програми отримувати в графічному, DBF, RTF і html форматах,
настроювати звіти.
3) Додані чотири додаткові параметри в реквізити користувачів програми.
4) При вході в програму в разі неправильного реєстраційного номера в вікні помилки (попередження)
додана можливість заповнення номера.
5) Додана можливість виводу в заголовку звітів підсумків, отриманих функцією TOTAL. Виключені
шаблони підсумкових сум і кількостей.
6) Виключений шаблон ДОК_ФИЛЬТР. Доданий шаблон ФИО_ИСП - прізвище та ініціали виконавця, який
створив платіжний документ.
7) У звітах доопрацьований вказівник ДОБАВИТЬ= так, що за допомогу нього можна створювати дублікати
документів, які не будуть видалятися при використанні ФИЛЬТР:ДУБЛИ.
8) Додана можливість перегляду проводок в бухгалтерію з рахунків виписок.
9) При заповненні призначення платежу SWIFT вводяться великі літери.
10)Виправлена помилка при прийомі спецквітанцій на файли ^F - не ставилося ознака "БРАК" по
платежах.

4.26.003 -> 4.26.004 (24/11/2005)

1) Не було включено в поставку новий модуль призначення повноважень (CPKIClient32.dll).

4.26.002 -> 4.26.003 (12/11/2005)

1) Доопрацьовано система захисту "Шифр-PKI" - в режимі ТВБВ додана можливість одночасного
використання ключів шифрування АРМ і ключів шифрування виконавців.
2) Виправлена помилка при зміні платежу, прийнятого по файлу ^F - не можна було по платежу вести
фінансовий моніторинг.
3) Виправлена помилка при зміні платежу, прийнятого по файлу ^F - не можна було відбракувати платіж.

4.25.002 -> 4.26.002 (29/10/2005)

1) Виправлена помилка при прийомі файлу ^F - неправильно імпортувалися доповнення до призначення
платежу.
2) Для системи захисту "Шифр-PKI" доопрацьована підпис документа одним підписом.
3) В режимі роботи ТВБВ для системи захисту "Шифр-PKI" скасована примусова установка папки обміну
сертифікатами.
4) Виправлена помилка при обміні по вбудованому Ftp - ігнорувався не стандартний (налаштований
користувачем) шлях до папки обміну.
5) Виправлена помилка при друку звітів по розрахункових рахунках - при завданні нульової кількості
рядків для кожного рахунка виводився сторінковий заголовок.
6) Додана можливість при імпорті рахунків втягувати дати відкриття та закриття рахунку.
7) Додана можливість при друку електронних рахунків виводити дату відкриття рахунку.
8) У списках клієнтів по найменуванню і по рахунках видалений вбудований звіт по друку виписок
рахунок-рахунок, оскільки його можна реалізувати генератором звітів (друк виписок).

4.25.001 -> 4.25.002 (01/10/2005)

1) В реквізити бенефіціара платежів SWIFT доданий реквізит IBAN.
2) Виправлена помилка при заповненні платежів SWIFT - неможливо було зберегти платіж.

4.24.003 -> 4.25.001 (24/09/2005)

1) Змінено принцип формування файлу ^ F - поля 9.3 і 9.7 визначаються розширеним типом документа
(раніше тільки для ТВБВ і заявок). Виключені вказівники "TOPP", "TOPPM", "TOPT" і "TOPPV".
2) Додана можливість в режимі "Клієнт-Банк" коригувати типи документів. Тип документа 20 відведений
для платежів SWIFT і заборонений для вибору в режимі ТВБВ.
3) Додана можливість підписувати документи лише одним підписом.
4) Виправлена помилка при друку документів по відмітках - неправильно зберігалися ознака відміток і
ознака показу вікна настроювань друку.
5) Виправлена помилка при обробці документів з двох робочих станцій - можливо було виправити
відправлений документ.
6) Виправлена помилка в сеансі роботи з терміналом - не запускався додаток.
7) Доопрацьовані імпорт країн і банків SWIFT - автовизначення формату текстового файлу і не
видаляються банки інших платіжних систем (н SWIFT).
8) При імпорті з DBF-файлу в Windows кодуванні прибраний контроль перевірки кодової сторінки
імпортованого файлу.
9) Додана можливість в платежах SWIFT реквізити банків вводити в ручному режимі - раніше тільки
вибір з довідника.
10)Виправлена помилка при імпорті документів банку - успішно прийняті файли не видалялися з папки
Arc_In, якщо вказівник "TRASH" було налаштовано на неіснуючу папку.
11)Вказівники "DUPPP ..." і "DUPPT ..." зроблені не чутливими до регістру.
12)Виправлена помилка при експорті запитів в текстовий файл - не працював експорт.

4.24.002 -> 4.24.003 (20/08/2005)

1) Доопрацьовані поставні звіти ТВБВ.

4.24.001 -> 4.24.002 (12/08/2005)

1) Виправлена помилка в платежах за системою SWIFT - замість параметра 59D передавався параметр 57D.
2) Виправлена помилка при друку платіжних документів за всіма рахунками - у вікні попередніх
настроювань звіту був відсутній перемикач відміток.

4.23.003 -> 4.24.001 (21/07/2005)

1) Додана можливість ведення пам'ятних дат для кожного користувача.
2) Для всіх АРМів комплексу ведеться єдиний список користувачів.
3) Виправлена помилка при прийомі файлу ^ F - приймалися документи з майбутньою датою.
4) Для полегшення адміністрування додана можливість призначати повноваження для обраного коду
доступу групі користувачів.
5) Виправлена помилка коригування рахунка виписки - була відсутня перевірка зміни запису з іншої
робочої станції.
6) Рознесені настроювання друку для вбудованих звітів програми.
7) З настроювань звітів виключений ФИЛЬТР:ОТМЕТКИ. Для створення звіту по відмітках використовується
відповідний перемикач на вікні попереднього настроювання звітів. Це дозволяє використовувати один
і той же звіт як для друку по відмітках, так і без.
8) Виправлена помилка при друку платіжних доручень (вимог) - обнулялися шаблони Н_ДАТА, К_ДАТА.
9) Додана можливість прийому, перегляду, друку платіжних вимог контрагента (тільки для DOCPOST 9).
10)Доопрацьовано алгоритм прийому виписок - якщо документ при попередньому прийомі виписки з якої-
небудь причини не був пов'язаний з платіжним дорученням, то при новому прийомі виписки робиться
спроба зв'язування.
11)Дозволено документи виписок з ознакою "!" пов'язувати з фінансовими документами.
12)Виправлена помилка при нарахуванні РКО - неправильно встановлювався ознака ВД.

4.23.002 -> 4.23.003 (11/06/2005)

1) Виправлена помилка, що з'явилася у версії 4.23.002 - при передачі файлів по протоколу FTP
програма виконувала некоректну операцію.
2) Виправлена помилка у вікні вводу пароля системи захисту - при відмові вводу пароля і закритті
вікна по Alt+F4 (Esc) не припинялася робота системи захисту.
3) Виправлена помилка при перевірці додаткових реквізитів платіжних документів в режимі роботи
"Клієнт-банк" - видавалося повідомлення про заборонені символи.

4.23.001 -> 4.23.002 (08/06/2005)

1) Додана можливість перегляду документів по виписці за обраний день.
2) Додана можливість для всіх полів дат вибору дати з календаря.
3) Доданий контроль на заборонені символи в додаткових і допоміжних реквізитах платежу.
4) Виправлена помилка при імпорті виписок банку - не заповнювався внутрішньобанківський номер.

4.22.004 -> 4.23.001 (21/05/2005)

1) Виправлена помилка зв'язку з банком, що виявлялася на деяких Windows 2000/XP - зв'язок не
починався, натомість з'являлося вікно "неможливо створити вікно/потік".
2) Виправлена помилка при імпорті документів з текстового файлу для шаблонів що не потребують
підпису - читався не весь файл, і як результат - не всі документи імпортувалися.
3) Додано новий стан документів "S" (відправлений в банк). Стан документа на "S" змінюється тільки в
разі відправки пакета по вбудованому Ftp/ESFS.
4) Додані нові пункти в головному меню для вибору документів ТВБВ за типами (внутрішні, зовнішні,
каса прихід ...).

4.22.003 -> 4.22.004 (23/04/2005)

1) Виправлена помилка при відправці поштових повідомлень системою захисту "Шифр-PKI" - не
відправлялися підписані повідомлення.
2) Додана можливість встановлювати порядок сортування рахунків виписки натисканням маніпулятора
"миша" по заголовку відповідної колонки списку.

4.22.002 -> 4.22.003 (19/04/2005)

1) Виправлена помилка в контролі цілісності - при виявленні невідповідності платіжного доручення та
рахунків виписки обробка припинялася з помилкою 33.
2) Виправлена помилка при відправці поштових повідомлень системою захисту "Шифр-PKI" - не
відправлялися повідомлення, що не потребують підпису.
3) При імпорті платежів, документів банку, поштових повідомлень введений контороль вказівника
"TRASH".

4.22.001 -> 4.22.002 (11/04/2005)

1) Виправлена помилка в системі захисту "Шифр-PKI» - не дешифрувся файл, зашифрований на адресу
кількох (більше одного) одержувачів.
2) При розрахунку РКО додана можливість визначення платежу, який прийшов по системі "Клієнт-Банк".

4.21.005 -> 4.22.001 (02/04/2005)

1) Розроблено новий формат файлів виписок DOCPOST 9. Прийом виписок в програмі здійснюється з будь-
якого формату.
2) Розширено можливості поштової служби - кількість додаткових полів збільшено до 64, введений
вказывник, який дозволяє пропустити частину тексту при друці.
3) Додана можливість перевірки підпису під текстовим файлом імпорту.
4) Додана можливість з системою захисту "Шифр-PKI" організовувати корпоративну роботу безпосередньо
(минаючи банк).
5) Доопрацьовані правила роботи з системою захисту "Шифр-PKI" - в параметрі INI-файлу IDENT перші 6
символів - МФО банку, далі від 1 до 6 символів ідентифікатор DOCPOST, що передається в файлах
обміну.
6) Додана можливість переносу шаблонів звітних форм з одного режиму в інший. Наприклад, з виписок в
платіжні доручення.
7) У INI-файлі доданий вказівник "TmpPath" для вказівки папки, в яку будуть поміщатися звіти.
8) У відновленні баз доданий контроль цілісності виписок і фінансових документів.

4.21.004 -> 4.22.005 (18/02/2005)

1) Виправлена помилка файлового обміну з банком, що виявилася при використанні модемного з'єднання:
вікно зв'язку з банком закривалося лише по закінченні величезного інтервалу часу. (Помилка
з'явилася у версії 4.21.004)

4.20.007 -> 4.21.004 (28/01/2005)

1) Додана можливість роботи з системою захисту "Шифр-PKI".
2) В INI-файлі доданий вказівник "4_DRIVE" для вказівки шляху до ключа шифрування.
3) Настроювання імпорту в АРМ "Бухгалтерія" перенесені з INI-файлу в настроювання розрахункових
рахунків.
4) У платіжних документах додалася фіксація дати і часу вводу документа. При друку - параметр
ВРЕМЯ_СОЗД.
5) Виправлена помилка в платежах по системі SWIFT - замість параметра 59D передавався параметр 59A.
6) Виправлена помилка при прийомі файлу ^ F - неправильно визначалася версія програми в ^ F, і як
наслідок - дата валютування.
7) Додана можливість заборони (блокування) символу каси для вибору.
8) Значення інтервалів дат для формування звітів і запитів платіжних доручень, платіжних вимог і
виписок ведуться незалежно один від одного.
9) Змінено принцип початкової установки дат в запитах і при друку фінансових документів по обраному
рахунку. Початкова дата встановлюється за датою документа, на якому знаходиться курсор в списку.
Раніше - дата роботи системи.
10)Додана можливість формувати призначення платежу для оплати в пенсійний фонд і фонд соціального
страхування. При вводі платіжного документа відмінено контроль правильності заповнення бюджетного
платежу.
11)Додана можливість для документів каси задавати список дозволених символів каси для кореспонденції
балансових рахунків дебету і кредиту (вказівник INI-файлу "SCP Ddddd Ccccc").
12)У настройках файлового обміну додана можливість вказувати не абсолютний шлях до папок обміну з
банком.
13)Для вказівника "FTP" додано значення Update, що дозволяє для файлового обміну використовувати
зовнішню програму, а оновлення версій здійснювати по вбудованому Ftp.

4.20.002 -> 4.20.007 (18/10/2004)

1) Додана можливість коригування INI-файлів з програми.
2) Додана можливість роботи з багатьма банками.
3) Виправлена помилка при роботі програми, встановленої в папку, яка мали в назві кириличні літери -
не читався INI-файл.
4) Виправлена помилка при прийомі виписок - для нових рахунків в поля дат попереднього руху
підставлялося значення 30/12/1999.
5) Додана можливість видалення відправлених документів з датою більшою дати роботи в системі.

4.19.006 -> 4.20.002 (31/08/2004)

1) Додана можливість додаткових сортувань платіжних документів по номеру, рахунку дебету, рахунку
кредиту, сумі в убуваючому або зростаючому порядку. Вибір сортування - клацанням лівої клавіші
маніпулятора "миша" по заголовку відповідної колонки списку.
2) Доопрацьовані платежі по системі SWIFT. Додані довідники банків інших платіжних систем, країн.
При формуванні платежу крім банків відправника і бенефіціара можливе завдання філій, банків-
посередників тощо.
3) Додана можливість вибору типу документа в режимі "Клієнт-банк", що дозволяє одночасно з платіжним
документом передати в банк заявку на проведення валютної операції тощо.
4) Додана можливість зміни розмірів вікна списку платіжних доручень (вимог).

4.19.005 -> 4.19.006 (02/07/2004)

1) Додана можливість відмічати платіжні документи при імпорті з текстового файлу.
2) Виправлена помилка актуалізації виписок - не запускався процес актуалізації.

4.19.004 -> 4.19.005 (15/06/2004)

1) ESFS: неможливо було зв'язатися з сервером, якщо клієнт використовував версію 1.03, а сервер -
1.02 або нижче.

4.19.003 -> 4.19.004 (05/06/2004)

1) В шаблони при формуванні поштових повідомлень додані параметри з картки, дані особи, що заповнює
повідомлення, константи INI-файлу WinBal3.ini.
2) Заборонено прийом виписок з датою більшою поточної дати роботи.
3) В режимі актуалізації виписок додана можливість видалення виписок з датою більшою або рівною
поточної дати роботи.

4.19.002 -> 4.19.003 (03/06/2004)

1) Відкориговано алгоритм оновлення довідника клієнтів. У режимі "Клієнт-банк", якщо клієнта з таким
найменуванням та кодом ЄДРПОУ не знайдено, то шукається клієнт за кодом ЄДРПОУ та в разі
успішного пошуку до нього прив'язується рахунок.

4.19.001 -> 4.19.002 (29/05/2004)

1) ESFS: не передавались файли 0-го розміру.
2) ESFS: при обміні додана індикація числа прийнятих/переданих байт.
3) ESFS: введено додатковий захист від повторної передачі файлів.
4) Додана можливість при друку платіжних доручень/вимог по вибраному рахунку задавати діапазон дат
обробки.
5) Додана можливість при запиті по платіжних дорученням/вимогам по вибраному рахунку задавати
діапазон дат обробки.
6) Додана можливість прийому по виписці дат і часів прийому, відправлення і проведення платежу в САБ
банку. Введено шаблони друку:
^ Д_ПОЛ^ - Дата прийому платежу в банку
^ Т_ПОЛ^ - Час прийому платежу в банку
^ Д_ПРОВ^ - Дата проводки по балансу банку
^ Т_ПРОВ^ - Час проводки по балансу банку
^ Т_ОТПР^ - Час відправлення платежу в НБУ
7) Додана можливість встановлювати банком розмір овердрафту, а також керувати мінімальним залишком
на рахунку (частковий арешт).
8) Додані режими сортування в списках клієнтів.
9) В протоколі роботи фіксується факт видалення документа.

4.18.003 -> 4.19.001 (20/04/2004)

1) Додана можливість установки вводу додаткових полів клієнта прописними літерами.
2) Додана можливість обмеження кількості записів, що читаються, при виборі призначення платежу
рахунок-рахунок (вказівник INI-файлу "MaxPrevPay").
3) Додана можливість збереження фільтра своїх рахунків. Заборонені банком до відправки рахунки в
фільтрі стали відкритими (раніше вони потрапляли в закриті).
4) Значення установок друку звіту зберігаються для комп'ютера і для кожного принтера даного
комп'ютера (раніше однакові настройки були для всіх користувачів і принтерів).

4.18.002 -> 4.18.003 (01/04/2004)

1) В договори РКО додано чотири додаткових поля.
2) У типовій операції додана можливість вибору значень з основних довідників (клієнтів,
розрахункових рахунків, валют, банків, призначень платежу.

4.18.001 -> 4.18.002 (29/03/2004)

1) Виправлена помилка при конвертації даних з версій раніше 4.13.

4.16.001 -> 4.18.001 (22/03/2004)

1) Додана можливість додавання і видалення записів в списку валют, розширені можливості пошуку,
додані режими сортування.
2) Додано пошук до списку платіжних документів.
3) Виправлена помилка при виводі в символьне поле DBF-файлу деяких числових полів програми (напр.
МФО). Дані поля не виводилися в результуючий файл.
4) Додана можливість фільтрації у всіх списках клієнтів.
5) Додана можливість експорту (імпорту) запитів, типових операцій, типів документів в (з) текстовий
файл.
6) Додана можливість оновлення запитів, типових операцій, по вхідному поштового повідомлення.

4.15.003 -> 4.16.001 (01/02/2004)

1) Виправлена помилка конвертації секції [FTP] файлу настроювань з формату версій 4.09 і нижче.
2) Виправлено некоректну поведінку програми при додзвоні через модем.

4.15.002 -> 4.15.003 (12/01/2004)

1) Додана можливість фільтрації своїх рахунків.
2) Змінено порядок слідування курсів покупки і продажу валюти в списку.
3) Для ТВБВ в списку платіжних документів додано відображення символів каси.

4.15.001 -> 4.15.002 (25/12/2003)

1) Виправлена помилка перетворення даних з версії 4.11.

4.14.006 -> 4.15.001 (24/12/2003)

1) Виправлена помилка перетворення даних з версії менше 4.13 - еквівалент вихідного залишку
перетворювався неправильно.
2) Виправлена помилка при синхронізації CopyPP і PP в програмі "Відновлення баз".

4.14.005 -> 4.14.006 (13/12/2003)

1) Виправлена помилка ініціалізації підпису при прийомі файлу ^F - ігнорувався вказівник "3_DRIVE".
2) Додана можливість перевизначення формату виведення шаблонних сум для звіту (ТРИАДЫ, СИМВОЛ ТРИАД,
СИМВОЛ ДРОБИ).

4.14.004 -> 4.14.005 (08/12/2003)

1) Виправлена помилка, що виникала при підготовці до відправки платіжних документів: "Сеанс зв'язку
з таким номером сформований з іншої робочої станції".

4.14.003 -> 4.14.004 (05/12/2003)

1) Виправлена помилка при прийомі виписок - не втягувалися платежі в разі, якщо вони не були
передані по клієнт-банку і стадія обробки не дорівнювала 10.

4.14.002 -> 4.14.003 (05/12/2003)

1) Змінено значення мінімально допустимої довжини рахунка з 6 на 5.

4.14.001 -> 4.14.002 (03/12/2003)

1) В генератор звітів додана нова область друку (РКО) для друку зведеного ордера РКО, а також
шаблони друку в даній області.

4.13.002 -> 4.14.001 (25/11/2003)

1) Виправлена помилка коригування додаткової інформації платіжних документів - для числових полів і
дат ігнорувалася ознака обов'язкового введення.
2) Збільшено розмір додаткового призначення платежу при друку і імпорті до 500 символів.
3) Змінено формат виводу дат - число виводиться завжди двома цифрами.
4) Змінено принцип формування формату грошових сум при друку. Ознака розділення цілої частини суми
на тріади (вказівник INI-файлу "SubTriad"), символ розбиття цілої частини суми на тріади
(вказівник INI-файлу "SimbTriad"), символ поділу цілої і дробової частини суми (вказівник
INI-файлу "SimbKopeck") однакові для всіх рахунків. Представлення суми з копійками визначається
по валюті рахунку. Якщо не вказано найменування сотих частин валюти, то друк без дробової
частини.
5) В генератор звітів додані наступні шаблони:
^РКО^ - Ознака документа РКО
а також додано нове значення для типу документа (Т) - "СВ" для документів, зв'язаних або
створених по рахунку виписки.
6) Виправлена помилка при перегляді поштових повідомлень - неможливо було переглянути документи, що
не поміщалися у вікні.

4.13.001 -> 4.13.002 (24/11/2003)

1) Додана можливість підпису поштових повідомлень двома підписами. Для включення підпису введений
вказівник INI-файлу "SIGN_MAIL".
2) Виправлена помилка при зв'язуванні документів ТВБВ по рахунку кредиту.
3) Додана можливість створення одного документа РКО за сумою всіх платежів по рахунку. Розширено
статистику РКО.
4) Виправлена помилка при коригуванні платежів, які отримани від зовнішніх систем в ТВБВ - не
включався фінансовий моніторинг.
5) Виправлена помилка при імпорті документів - при наявності в платежі додаткових реквізитів і при
відключеному вказівнику INI-файлу "IMPORT_STREAM" дод.реквізіти переносилися в усі наступні
документи даного файлу імпорту.
6) Збільшено розмір додаткових реквізитів в таблиці клієнтів.
7) Додана можливість коригування додаткових довідників по вхідному поштовому повідомленню.
8) Виправлена помилка при підрахунку прогнозу залишку по рахунку при відправці і при відображенні в
рядку стану - документи, прийняті від зовнішніх систем і відбраковані головною організацією
враховувалися в прогнозі.
9) Виправлена помилка при прийомі періодичних виписок в режимі ТВБВ - якщо час прийому попередньої
виписки по рахунку було більше часу з файлу DOCPOST, то при прийомі виникав брак.
10)Додана можливість одночасного надсилання операції. Включення можливості вказівником INI-файлу
"SendWholeOper=ON". Вказівник може бути включений тільки за погодженням з банком.
11)Виправлені помилки при створенні документів операції при включеному вказівнику "AUTO_SIGN» - не
ініціалізувся підпис і не підписувався головний документ операції при ініціалізованому підпису.
12)При виборі призначення по попередніх платежам додана фільтрація повторюваних записів.

4.12.003 -> 4.13.001 (21/10/2003)

1) Розмір строкових полів і полів, які обираються з додаткових довідників, для типових операцій і
типів документів збільшений до 70 символів.
2) Виправлена помилка в настройках Ftp - при виборі протоколу обміну ESFS і незаповнених полях Ftp
неможливо було залишити форму коригування зі збереженням настроювань.
3) Змінено порядок сортування виписок в режимі "Всі рахунки" - сортування по даті та номеру рахунку.
4) Виправлена помилка при копіюванні шаблонів звітних форм - при копіюванні графічного звіту після
скасування збереження змін і подальшого копіювання текстового звіту старий звіт пропадав, а копія
створювалася з нульовим автономери.

4.12.002 -> 4.12.003 (13/10/2003)

1) За результатами відпрацювання відкоректований алгоритм прийому виписок.
2) Додана можливість формування запитів по виписках, відмітки документів виписок, друку виписок по
відмітках.
3) Виправлена помилка при імпорті шаблонів DBF-файлів старої структури - неправильно перетворювалися
формули обчислення.
4) У настройках шаблонів поштових повідомлень і в коригуванні запитів додана можливість вибору
шаблонів і функцій зі списку.

4.12.001 -> 4.12.002 (01/10/2003)

1) Виправлені помилки при виводі звітів в RTF-файл. При певних умовах перевизначалися розміри
шрифтів вихідного тексту, додавалися зайві пробіли.
2) Перевизначена гаряча клавіша для включення фінансового моніторингу.
3) Додана можливість виводу графічних звітів в HTML-файл.
4) У звітах додана можливість вибору шаблонів і функцій зі списку.
5) В генератор звітів доданий шаблон:
^ВД^ - ознака зовнішнього документа (отриманого по файлу ^F)
6) Виправлена помилка при імпорті шаблонів DBF-файлів старої структури - шаблони в області формул
підставлялися в фігурних дужках.
7) Змінено алгоритм прийому виписок - приймаються тільки зміни (раніше видалялись всі старі
документи, а потім додавалися нові). Для ТВБВ прийом ведеться під єдиною транзакцією. Даний
алгоритм дозволяє істотно зменшити час прийому виписок, а також для документів, зв'язаних з
рахунками виписки вручну не розривається зв'язок.

4.11.005 -> 4.12.001 (02/09/2003)

1) Для ТВБВ додана можливість ведення фінансового моніторингу.
2) Додана можливість в файлах квитанцій і виписок передавати текст помилки для бракованих
документів.
3) Додана можливість виведення звітів в RTF-файл, формування поштового повідомлення, імпорту/еспорту
шаблонів RTF-файлу.
4) Додана можливість ведення по клієнту додаткових реквізитів.
5) При перевстановленні дати роботи в системі введено контроль того, що в програмі не працюють інші
користувачі.
6) В INI-файлі для режиму ТВБВ введений вказівник "ADD_WESCH", що дозволяє додавання своїх
розрахункових рахунків.

4.11.004 -> 4.11.005 (19/08/2003)

1) Виправлена помилка, що не дозволяла зв'язуватися з FTP сервером по телефонному підключенню.

4.11.002 -> 4.11.004 (24/07/2003)

1) Виправлена помилка при груповому видаленні документів. По обраному рахунку видалялися не всі
документи.
2) Розширені повідомлення про помилки при зв'язку по Ftp-протоколу.
3) У поштових повідомленнях додана можливість коригування забракованих повідомлень в папці вихідних.
4) Виправлені помилки імпорту шаблонів старого опису DBF-файлу для імпорту платіжних документів.

4.11.001 -> 4.11.002 (09/07/2003)

1) Змінено порядок зміни реквізитів рахунку клієнта при коригуванні та імпорті фінансових
документів. Якщо для існуючого рахунку змінюється найменування клієнта, то в список клієнтів
додається новий запис і рахунок прив'язується до нього.
2) У списку своїх рахунків доданий режим синхронізації найменувань, кодів ЄДРПОУ зі списком
клієнтів.
3) Виправлена помилка при імпорті фінансових документів з текстового файлу. Не розпізнавалась
ознака кодування файлу.

4.10.016 -> 4.11.001 (03/07/2003)

1) Реалізовано мобільний варіант системи "Клієнт-Банк". Більш детальна інформація міститься у файлі
довідки.
2) Додана можливість відправки платежів по системі SWIFT. У INI-файл додана секція [SWIFT]. У список
шаблонів звітних форм додані нові шаблони для платежів по системі SWIFT.
3) Змінено принцип роботи з імпортом / експортом DBF. Пункти меню "Імпорт в DBF" і "Експорт з DBF"
виключені. Експорт здійснюється через друк. Імпорт з DBF поєднаний з імпортом з тексту. При цьому
істотно розширені можливості імпорту / експорту DBF. Опис DBF-файлів старої структури можна
імпортувати в нову (в списку звітів або імпорту меню "Оновлення" -> "Імпорт шаблону DBFile").
4) Додана можливість збереження перемикача запиту за замовчуванням. Значення флагу зберігається не
тільки в сеансі роботи програми, але і після виходу з неї.
5) Додана можливість формування поштового повідомлення при формуванні звітів у вигляді приєднаного
файлу. Використовується для DBF звітів і текстових звітів великих розмірів.
6) Додана можливість при формуванні імені вихідного файлу в звітах використовувати вирази
обчислення.
7) Додана можливість у вікні попередніх настроювань звітів підключати довідники контрагентів, валют,
рахунків бухгалтерського обліку, категорій контрагентів.
8) При перевірці призначення платежу при платежах до бюджету автоматично розпізнаються і
контролюються старі і нові кодування, що починаються з символу "*".
9) При формуванні поштового повідомлення по шаблону при підстановці реквізитів свого рахунку, банку
і сум прописом введений контроль того, що формування відбувається в режимі вибраного рахунка.
10)При відправці поштових повідомлень в банк введений контроль того, що тіло повідомлення містить
інформацію.
11)Виправлені помилки при роботі зі списком платіжних доручень по вибраному рахунку (повільна
перерисовка при відмітках, видалення не всіх документів при груповому видаленні, ситуаційні
помилки при скролюванні списку, при малій кількості документів кнопка "Видалити" для відправлених
не ховалася).
12)В INI-файл введений вказівник "PlatformId=1". Ознака примусової установки відеорежиму для
платформ Windows NT. Усуває помилки оперціонних систем на платформі Windows NT (Windows 2000
Server) при установці з програми відеорежиму.
13)У генератор звітів доданий шаблон:
^КОИ^ - код виконавця (користувача) програми
14)У генераторі графічних звітів виправлена помилка. При розрахунку висоти області звіту не
враховувалися товщини ліній.
15)Змінено принцип прийому файлу ^F. Документи за попередні дні додаються у головній організації
датою, за яку йде робота.
16)Додана можливість в стандартному варіанті (не ТВБВ) заповнення додаткових реквізитів при
коригуванні платіжних документів. Настроюваннями додаткових реквізитів управляє банк через
посилку спеціальних поштових повідомлень.
17)Додана можливість при заповненні додаткових реквізитів платіжних документів використовувати
додаткові довідники.
18)Додана можливість експорту (імпорту) графічних і DBF шаблонів звітних форм і шаблонів імпорту
в(з) текстовий файл і оновлення графічних і DBF шаблонів через поштове повідомлення (файл ^ I).

4.10.015 -> 4.10.016 (30/04/2003)

1) Після перевстановлення системної дати вказівником SET_DATE = ON вказівник програмно видаляється
з INI-файлу і робота в системі триває.
2) Змінено принцип роботи з фільтрами документів. Настроювання фільтрів зберігаються в базі даних,
кнопка фільтра перенесена з меню "Сервіс", що випадає на вікно платіжних документів.
3) Виправлена помилка при введенні платіжних документів. При заповненні спочатку рахунки клієнта, а
потім МФО, неможливо було зберегти документ без перевведення рахунку.
4) Заповнення і контроль платежів до бюджету приведено у відповідність до постанови ДПА України №114
від 13.03.2003.

4.10.014 -> 4.10.015 (17/04/2003)

1) Виправлена помилка при друку текстових звітів. У разі скасування друку на етапі підготовки і
подальшого вибору іншого звіту новий звіт друкувався неправильно.
2) Відкрита можливість нарахування відсотків за залишки на рахунках для рахунків, за якими
заборонена відправка документів.
3) Виправлена помилка при оновленні шаблонів типів документів. Не очищалися настроювання додаткових
параметрів.
4) При формуванні поштового повідомлення по шаблону в вихідне повідомлення числові поля виводяться
з роздільником цілої та дробової частин комою (було - точка).
5) Для оновлення версій додана новий код доступу - 560. Раніше оновлення міг робити тільки
Адміністратор.
6) У рахунках виписки колонка найменування клієнта зроблена із змінним розміром. Виправлена помилка -
форма зміни рахунку виписки не викликалася при подвійному натисканні лівої кнопкою миші.
7) Виправлена помилка при зв'язку з банком по Ftp-протоколу. Натискання на кнопку "Передзвонити"
приводило до зависання програми. Також до зависання призводило згортання програми в ікону при
запиті пароля зв'язку з банком після закінчення Ftp-сеансу.
8) Виправлена помилка при формуванні поштового повідомлення по шаблону. У вихідний повідомлення не
потрапляли поля, обчислені за формулою.
9) Виправлена помилка при друку тільки тексту. Не відбувалася заміна установок за замовчуванням на
установки користувача. (Для перекладу сторінки і стиснення тексту).
10)Додана можливість копіювання графічних звітів.
11)Виправлена помилка при підрахунку прогнозу по рахунку. Невірно враховувалися документи приходу.
12)Додана можливість зберігання ключів на будь-якому знімному пристрої.
13)Виправлена помилка при зміні пароля зв'язку з банком. При вказівникі "KEY_NAMES = LONG" ключ зі
зміненим паролем записувався в корені дискети.
14)У призначенні повноважень прибрано повідомлення про відсутність tmW32.DLL при записі ключа на
диск.
15)Додана можливість перегляду Ftp-протоколу з програми.

4.10.011 -> 4.10.014 (26/03/2003)

1) Виправлена помилка формування номера документа при створенні документа по рахунку виписки.
2) Виправлена помилка в процедурі обміну по FTP в частині затримки часу перед прийомом файлів.
3) Виправлена помилка "Допустима тільки місцева операція" в ТВБВ при виборі рахунку кредиту для
грошового чека з довідників.
4) Виправлена помилка відкриття вікна прогресу при імпорті з DBF-файлів.

4.10.010 -> 4.10.011 (28/02/2003)

1) Виправлена помилка при друку тільки тексту. Не встановлювалися введені користувачем символи
переведення принтера в обраний режим друку.
2) При зв'язку з банком (по параметру MAIL_TEMPLATE =) передані файли не видалялись.

4.10.009 -> 4.10.010 (24/02/2003)

1) Додана можливість друку курсів валюти за обраний період часу.
2) У списках платіжних документів і виписок окремі пункти меню, що випадає продубльовані у вигляді
кнопок у вікні списку.
3) Прискорена робота зі списком рахунків виписки при заданому користувачем сортуванню.
4) Виправлена помилка при установці фільтра документів - перемикачі по валютних і гривневих рахунках
були переплутані.
5) Виправлена помилка при прийомі файлу ^F від підрядної організації - неправильно враховувалася
дата валютування.

4.10.007 -> 4.10.009 (15/02/2003)

1) При зв'язку по вбудованому Ftp по телефонному з'єднанню не перезапускався дозвон після невдалої
спроби. (З'явилося в 4.10.007).
2) Виправлена помилка в файлах поштових повідомлень (^I, ^M) - неправильно формувалися і оброблялися
файли приєднаних повідомлень з російськими іменами (пошкоджувались імена приєднаних файлів).

4.10.006 -> 4.10.007 (12/02/2003)

1) Файли допомоги приведені у відповідність зі змінами версії.
2) Виправлена помилка у файлі платежів (^F) - в заголовному рядку кінцеві пробіли відсікалися.
3) Доданий код доступу на оновлення файлів (тільки адміністратор).
4) Додана візуалізація документів операції (маркування кольором номера документа).
5) При оновленні версії по вбудованому Ftp доданий прогноз часу оновлення.
6) При зв'язку по вбудованому Ftp додана можливість видачі звукового сигналу при помилках.
7) Виправлені помилки в звітах ТВБВ.

4.10.005 -> 4.10.006 (07/02/2003)

1) Підправлена документація для бухгалтерії.

4.10.004 -> 4.10.005 (24/01/2003)

1) Додана можливість запитувати виписку за будь-яку дату. Включення можливості вказівником INI-файлу
"DATE_QWEST = ON".
2) Виправлена помилка у файлі платежів (^F) - номер версії включався в поле резерву заголовного
рядка.

4.10.001 -> 4.10.004 (13/01/2003)

1) Змінено формат DOCPOST. Опис змін для 4.10 в кінці файлу. У поштовому повідомленні довге ім'я
файлу зменшено до 112 символів, додано поле номер документа (введений користувачем). В
інформаційному рядку фінансового повідомлення виправлена помилка в найменуванні поля 4.1,
поле 8.4 (резерв) розбите на 2, поле 9.8 (призначення платежу) зменшено до 160 символів, додано
поле 9.9 - дата валютування і 9.10 - резерв.
2) Виправлена помилка при прийомі файлів з банку - не знімався підпис під файлом.
3) Додана можливість введення дати валютування в платіжних дорученнях. Для друку дати валютування
введений шаблон ДАТА_ВАЛ.
4) У INI-файл введений вказівник "CheckRawPay". Для значення = ON включається режим перевірки
необроблених платежів по виходу з програми.
5) Введена перевірка першого символу рахунку на нуль.
6) Додана можливість запитувати виписку за будь-яку дату.