Клієнт-Банк

Дистанційне банківське обслуговування. Комплекс "Стиль" - Клієнт-банк

Комплекс "Стиль" - сучасна файлова (off-line) програмна система, призначена для автоматизації в банку процедур ведення клієнтом своїх рахунків та обміну між клієнтом і банком технологічною інформацією.

Банківська частина комплексу інтегрується в автоматизовану банківську систему і, далі, будучи її невід 'ємною частиною, забезпечує безперервний захист клієнтських розрахункових документів в електронному вигляді.

Клієнтська частина комплексу - мережева, самодостатня, мультивалютна технологічна система, що забезпечує автоматичний запис поточного стану рахунків клієнта в банку з урахуванням проведених початкових і зворотних платежів.

Банківське програмне забезпечення дозволяє клієнту вести валютні операції (продаж, купівля валюти та ін.), формувати і відправляти платежі за системою SWIFT.

Комплекс включає захищену поштову систему, підтримуючу, в тому числі, і зарплатні проекти. Опрацьований режим розподіленої корпоративної роботи, наприклад < філія > - < корпорація > - < банк >.

Cвидетельство соответствия SEPK N 0019 от 12.02.1997г.При установці комплексу надається кредит в 60 днів для прийняття клієнтом усвідомленого рішення про купівлю комплексу. Допускається безкоштовна установка комплексу у клієнта для друку платіжних доручень.

Основою захисту обміну даними в комплексі «Стиль» є протокол x.509.

Технологія функціонування комплексу схвалена НБУ - свідчення відповідності SEPK N 0019 від 12.02.1997г.

Комплекс інтегрований до багатьох автоматизованих банківськіх систем (W_OPDAY, ОРФЕЙ, UnityBars, БАРС "Millennium" та ін.). Можлива інтеграція з будь-якими іншими АБС.

Переваги банківського програмного забезпечення:

1. Низька вимогливість ПЗ до ресурсів ПК

 • Інструмент створення та оптимізація програмного коду комплексу забезпечили ефективну роботу додатків на сучасних комп 'ютерах початкового рівня з багаторазовим запасом.
  2. Простота і зручність системи
 • Комплекс простий в експлуатації, не вимагає обслуговування, стабільний і надійний.
 • Має продуманий інтерфейс користувача, включаючи гарячі клавіші, та широкі можливості з обробки інформації за будь-який період.
 • Комплекс може експлуатуватися роками без заміни версій та перевстановлення ПЗ.
 • В комплексі здійснюється жорсткий вхідний контроль відповідно до вимог НБУ, що виключає помилки ще на етапі введення документів.
  3. Установки на різні операційні системи
 • Комплекс працює як у монопольному, так і в розрахованому на багато користувачів режимі.
 • Операційна система робочої станції Microsoft Windows, починаючи з Windows XP.
 • Операційна система сервера - будь-яка ОС сімейства Windows, Novell Netware, Linux, UNIX або будь-який інший файл - сервер.
 • Мережевий протокол роботи - TCP / IP, IPX / SPX і т. Д.
  4. Відсутність витрат з ліцензування програмного забезпечення сторонніх виробників
 • Комплекс створений на ліцензійному програмному забезпеченні фірми Soft Velosity.
 • При установці не вимагає закупівлі додаткового програмного забезпечення.
 • Вбудовані протоколи обміну (FTP, ESFS) виключають витрати на придбання комунікаційних пакетів.
  5. Вбудований захист від несанкціонованого доступу
 • На клієнтському місці забезпечується ведення списку користувачів, їхнього розпізнавання (ідентифікація).
 • Розмежування доступу до виконання операцій (перегляд і коригування платіжних документів, довідників, підпис, надсилання і прийом файлів документів та пошти і т. Д.).
 • Розмежування доступу до інформації (розмежування доступу до рахунків, фінансових документів в певних станах, тільки прибутковими або тільки видатковими документами виписок).
 • В комплексі ведеться протокол роботи, в якому фіксуються дії користувачів, фіксуються спроби несанкціонованого входу.
 • При спробах підбору імені користувача і пароля блокується вхід у систему.

6. Засіб для керування ключами

 • Можлива заміна ключа на робочому місці клієнта і його подальша автоматична обробка банком.
 • Оновлення відкритих ключів банку і ключів шифрування у клієнта.
  7. Використання цифрового підпису на документах
 • На кожен платіжний документ накладаються електронні цифрові підписи директора і бухгалтера (першого і другої особи), що забезпечує авторизацію платіжних документів і захист від несанкціонованого доступу.
 • Можливість накладення електронного цифрового підпису директора і бухгалтера (першого і другої особи) на довільні документи (поштові повідомлення).
  8. Шифрування переданої інформації
 • Передача інформації здійснюється за допомогою файлів. Файли підписуються і шифруються, що захищає передану інформацію від несанкціонованого доступу (зміни та перегляду).
  9. Використання засобів захисту сертифікованих СБУ
 • Комплекс отримав сертифікат відповідності НБУ sepk N 0019 від 1 2.02.97.
  10. Зберігання секретних ключів
 • Комплекс забезпечує роботу як з кількома ключовими носіями (один носій - один ключ), так і одним ключовим носієм (на одній пристрою можна зберігати кілька ключів).
 • В якості ключового носія може використовуватися Touch Memory або будь-який пристрій зберігання даних.
  11. Друк документів на будь-яких принтерах
 • Друк інформації можливий на всі типи пристроїв друку.
 • Реалізовані спеціальні механізми швидкої печаті на принтери з вбудованими знакогенераторами (п 'ятикратне прискорення у порівнянні з графічними режимами).
 • Комплекс дозволяє без додаткового виправлення надсилати документи на принтер, зберігати в файлі або формувати поштове сполучення для відправки в банк.
  12. Робота в Off-Line режимі
 • Комплекс працює в автономному режимі без on-Line зв 'язку з банком через файловий обмін.
 • Транспорт відправки - вбудовані FTP та ESFS або будь-яка зовнішня програма, що викликається BAT файлом.
 • Обмін з банком може здійснюватися по телефонному з 'єднанню, за НР, через Інтернет.
  13. Легкість установки і налаштування клієнтської частини КБ і бази даних
 • Комплекс встановлюється з будь-якого носія інформації. Процес встановлення простий і не вимагає спеціальної підготовки.
 • Після установки не потрібні додаткові налаштування, але в процесі експлуатації комплекс може бути доналаштований під вимоги клієнта.
  14. Вбудована аналітика рухів за рахунком
 • В комплексі реалізовані широкі можливість пошуку документів за номером, датою, суммою, рахунком, банком, контрагентом, призначенням платежу.
 • Реалізовані можливості обробки документів виписок по одному рахунку, всім рахункам або по групі рахунків за дату або за інтервал дат, з настроюваним сортуванням, угруповуванням і фільтрацією (по контрагентах, за рахунками бухгалтерського обліку, суммам, контекстом призначень платежу, спеціальними призначеними для користувача класифікаторами).
  15. Перенесення історії по рахунку клієнта
 • На адресу клієнта формуються остаточні виписки за період його роботи без Клієнт-Банку. При цьому автоматично заповняться бази виписок, контрагентів, їхніх рахунків і т. д.
 • Режим створення фінансових документів за документами виписок забезпечить повне перенесення історії за рахунком клієнта.

16. Інтерфейс до бухгалтерським системам

 • Придатні для налаштування механізми імпорту /експорту даних забезпечують зручну стиковку з більшістю бухгалтерських програм.
  Імпорт/експорт на рівні текстових файлів в DOS і Win кодування, DBF файлів довільної структури, XLS файлів.
 • В стандартну поставку включені приклади шаблонів експорту звичайного тексту і DBF файли та імпорту з текстового файлу.
  17. Робота в мережевому режимі
 • Комплекс працює у розрахованому на багато користувачів режимі по локальній мережі.
 • Підтримуються будь-які мережеві протоколи.
 • Досвід експлуатації комплексу в казначействах і ТВБВ гарантує одночасну інтенсивну роботу п 'ятнадцяти користувачів.
  18. Підтримка всіх рахунків клієнта
 • Комплекс підтримує на одному клієнтському місці роботу з кількома рахунками.
 • Реалізовані валютні платежі.
  19. Звіти в Клієнт - Банку
 • Комплекс має гнучкий механізм налаштування звітів.
 • Можливе отримання текстових та графічних, а також отримання звітів у форматах DBF, RTF, XLS та Html з подальшим запуском зовнішньої програми перегляду і друку отриманого файла.
 • З версією комплексу поставляються шаблони звітів для друку платіжних доручень та вимог, реєстрів, виписок по рахунку і за інтервал дат.
 • Ці шаблони клієнт може самостійно змінити або створити нові шаблони з нуля або на основі існуючих.
  20. Документація по КБ
 • Комплекс поставляється з файлом допомоги. Файл довідки контекстно значення відносний.
 • При натисканні клавіші F1 на клавіатурі або пункту меню "допомога" в програмі виводиться детальна інформація про вікно, в якому користувач в даний момент працює, що дозволяє користувачеві швидко і самостійно вирішити будь-яку проблему.
 • Система допомоги реалізована як книга, що містить крім інструкцій по роботі з конкретними вікнами, повну інформацію про можливості сервера системи і мови налаштувань.
  21. Квіткова платіжних документів
 • У списку платіжних документів наочно показано стан фінансового документа, відображаються етапи його обробки (введений, підписаний одним підписом, підписано двома підписами, відправлено у банк, прийнятий банком, проведений за рахунком, забракований).
  Крім того, ведеться протокол відправлених пакетів з відображенням квіткової в цілому і по кожному фінансовому документу пакета.

22. Зберігання інформації

 • В комплексі існує можливість створення архівної копії даних.
 • Організація самої бази даних не передбачає спеціальних архівних таблиць, що дозволяє суттєво покращити оперативність отримання аналітики за рахунком за будь-який період (місяць, рік).
 • Досвід експлуатації комплексу показує, що дана ідеологія виправдовує себе. Навіть у фірм з великим документообігом зберігання інформації за 3 роки і більше не викликає уповільнення в роботі під час додавання документів та отриманні звітів.
 • Додаткова надійність даних забезпечується автоматичним веденням дзеркального файла фінансових документів і вбудованою підсистемою відновлення даних.
  23. Ведення довідників
 • В комплексі підтримуються довідники контрагентів, валют, історії курсів валют, банків, призначень платежів, бюджетних класифікаторів.
 • Актуальність довідника контрагентів і їхніх рахунків підтримується при введенні платіжних документів і імпорті виписок.
 • Актуальність довідника банків і курсів валют підтримується імпортом файлів оновлень.
  24. Введення документів
 • Автонумерація документів, з можливістю корекції номеру. Передбачено налаштування періоду автонумерації, або відмова від неї.
 • Реквізити контрагента вводяться у фінансовому документі або вибираються з довідника. При ручному введенні після набору МФО та номера рахунку автоматично підставляється ОКПО та найменування контрагента. Вибір з довідника здійснюється за рахунком і по найменуванню. У довідниках є система пошуку, що дозволяє знайти контрагента за підрядком, що містить частину найменування або коду ОКПО.
 • Реалізовані платежі за системою SWIFT.
 • Реалізована можливість відправлення платіжного документу із заявкою на виконання валютної операції (купівля, продаж валюти та ін.).
 • Реалізовані режими копіювання фінансових документів, можливості перегляду історії фінансових документів щодо конкретного контрагента.
 • Реалізований конструктор платежів до бюджету (податки, Пенсійний фонд, фонд соціального страхування) у відповідності з нормативними документами.
 • Ведення довідника типових призначень платежу дозволяє при виборі з нього виконати обчислення (розрахунок ПДВ за суми документа та ін.).
 • При використанні ви використовуєте копіювання користувачеві залишається тільки відкоригувати суму і призначення платежу при необхідності.
 • Використання типових операцій дозволяє створювати один і більше документів, вводячи в форму запиту тільки ті значення, які може бути змінено.
 • Система імпорту з довільних DBF, XLS і текстових файлів дає змогу уникнути повторного введення документів, введених в інших системах.

25. Мобільність

 • Комплекс може встановлюватися і функціонувати на переносних Flash дисках, що підключаються до комп'ютера через USB-порт. Зберігання ключів на цьому ж диску в сукупності з налаштованим FTP (ESFS) з 'єднанням через INTERNET забезпечують використання комплексу без перенастроювання на будь-якому комп'ютері, включеному до глобальної мережі. Експериментальна експлуатація комплексу в різних Інтернет - клубах довела можливість успішного управління рахунком без територіальних обмежень.

 

 

26. Оновлення версій

 • Комплекс забезпечує механізм оновлення версій програм і даних на робочих місцях користувачів без участі фахівців банку. Для цього ПФ "Енігма Софт" виготовляс спеціальні файли оновлення, що викладаються банками на свої сервери.

27. Дистанційне налаштування!

 • Комплекс дозволяє виконувати низку операцій налаштування на робочих місцях користувачів прямо з банку за допомогою поштових повідомлень спеціального формату. Дистанційно налаштовуватися можуть шаблони звітів, шаблони імпорту, шаблони поштових повідомлень, значення додаткових довідників, INI файл (за винятком налаштувань системи захисту) та ін.
  28. Додаткові можливості
 • Управління рахунками клієнта з банку (заборона оплати з рахунку, блокування рахунки, заборона овердрафту, арешт на частину суми).
 • Створення поштових повідомлень за шаблонами (валютне платіжне доручення, заявки на купівлю і продаж валюти та ін.), відправка приєднаних файлів.
 • Можливість виписувати рахунки-фактури та контролювати сплату рахунків.
 • Довідник рахунків бухгалтерського обліку дозволяє зводити аналітику за цими рахунками і полегшити експорт в бухгалтерські програми інших фірм.

Залишились питання? Напишіть нам!