Комплекс «Стиль» - Агат


Конфігурація "Агат" призначена для автоматизації обліку основних засобів, нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємствах України. Вона реалізована на базі програм:


Автоматизація бухгалтерії

"Стиль" - бухгалтерія є ядром комплексу автоматизації управління "Стиль" і забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку підприємства за журнально-ордерною системою (в Україні або в країнах СНД):

 1. План рахунків;
 2. Довідник проводок;
 3. Журнал господарських операцій;
 4. Типові операції;
 5. Процедури обробки;
 6. Оборотний баланс;
 7. Аналіз рахунку;
 8. Журнал ордер по кредиту рахунку;
 9. Відомість за дебетом рахунка;
 10. Аналіз довідників;
 11. Головна книга;
 12. Інші звіти користувачів.

Облік основних засобів і МНМА

"Стиль" - облік основних засобів і МНМА - сучасна програмна система, призначена для автоматизації ведення обліку основних засобів і МНМА в вашій організації.

Програма дозволяє:

 • вести облік інвентарних карток ОЗ або МНМА у розрізі матеріально - відповідальних осіб;
 • вести облік руху по інвентарним картками в розрізі документів;
 • формувати документи, що відображають рух картки ОЗ або МНМА;
 • роздрукувати сформовані документи у вигляді потрібному користувачеві
 • Формувати на підставі введених документів звіти, за потрібний період роботи
 • Групувати у звітах картки ОЗ або МНМА по реквізитам об'єктів та документів
 • Відображати дані у звітах з різним ступенем деталізації
 • Переглядати історію документів руху по кожному інвентарному номеру.

Залишились питання? Напишіть нам!