Комплекс «Стиль» - Перли


Конфігурація "Перли" призначена для організації обліку грошових коштів на підприємствах України. Вона включає наступні програми:

Автоматизація бухгалтерії

"Стиль" - бухгалтерія є ядром комплексу автоматизації управління "Стиль" і забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку підприємства за журнально-ордерною системою (в Україні або в країнах СНД):

 1. План рахунків;
 2. Довідник проводок;
 3. Журнал господарських операцій;
 4. Типові операції;
 5. Процедури обробки;
 6. Оборотний баланс;
 7. Аналіз рахунку;
 8. Журнал ордер по кредиту рахунку;
 9. Відомість за дебетом рахунка;
 10. Аналіз довідників;
 11. Головна книга;
 12. Інші звіти користувачів.

Клієнт-банк

"Стиль" - Клієнт-банк забезпечує підготовку та друк фінансових документів в банк відповідно до Інструкції N7 НБУ:

1. Платіжні доручення;
2. Платіжні доручення SWIFT;
3. Платіжні вимоги;
4. Реєстри платіжних документів.

Модуль також дозволяє:

 • Імпортувати виписки з різних систем Клієнт-банк за шаблонами імпорту з текстових, dbf файлів, XML-файлів та т. п.;
 • Організувати розмітку документів виписки бухгалтерськими проводками з автоматичним урахуванням їх у "Стиль" - бухгалтерії;
 • Будувати звіти про рух коштів по рахунках на єдиному наборі даних:
 • Виписка банку за рахунком;
 • Рух за інтервал дат;
 • Рух за інтервал дат на контрагентам;

Облік касових операцій

"Стиль" - Каса забезпечує облік касових операцій і друк документів за цими операціями:
 • Прибутковий касовий ордер (КО-1);
 • Видатковий касовий ордер (КО-2);

Модуль також дозволяє:

 • Організувати розмітку касових документів дня бухгалтерськими проводками з автоматичним урахуванням їх у "Стиль" - бухгалтерії.
 • Будувати звіти про рух грошових коштів:
  -Касова книга (кв 4);
  -Рух за інтервал дат на контрагентам;
  -Рух за інтервал дат за рахунками обліку.

Залишились питання? Напишіть нам!