Облік персоналу

Управління персоналом на підприємстві HRM

Облік персоналу на підприємстві - це ПЗ, за допомогою якого керівництво співробітниками буде для вас комфортним.

Наша комп'ютерна програма для кадровика необхідна для успішного управління персоналом на підприємстві. Гнучкий генератор звітів дає можливість швидко налаштовувати відомості. Наша програма для ведення кадрів та її попередниці успішно працюють на підприємствах України з 1989 року.

Для ознайомлення з нашим ПЗ ви можете встановити її ознайомчу версію.Автоматизована система управління персоналом підприємства зберігає інформацію:
- про звільнених співробітників, підрозділи, які були ліквідовані.

- про підрозділи, створення їх структури будь-якої вкладеності.

За допомогою нашого ПЗ ви оформите і виведете на друк документи в формі, прийнятій на підприємстві.
В системі можна зберігати:

-особисті картки співробітників, розподілені по розділах.

- історію призначень, переміщень, відпусток, відряджень і лікарняних листів співробітників.

- фото співробітників в особовій картці.

- програма обліку кадрів допоможе вам прийняти на роботу, перемістити, звільнити, направити у відрядження, надати відпустку.

Ви зможете провести операції, які не відображаються у наказах.

Можливий друк документів відповідно до нормативів і в довільній формі з функцією коригування документа перед друком.

- програма обліку співробітників формує звіти, на підставі особистої картки Т-2 з усіма змінами на необхідну дату.

- формування звітів по підрозділах на підставі інформації про підрозділи, з огляду на всі зміни на поточну дату, а також на будь-яку дату, задану вами.

- автоматичний друк довідок з місця роботи для працюючих і звільнених співробітників.

- можливість включати до наказу будь-які кадрові формулювання і в будь-якій кількості.

Програма обліку персоналу істотно знижує навантаження на працівників відділу кадрів за рахунок автоматизації рутинних операцій. Ми розробили також віддалене розширення функціоналу - можливість "замовляти" нові параметри, закладки, звіти, документи і т.д. Складність і структура додаткових елементів не обмежена. Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачеві отримати будь-яку інформацію, наявну в системі.

Програма для кадрового обліку: в чому переваги?

Програма для управління персоналом підприємства - це зручний інтерфейс, гарячі клавіші, широкі можливості по обробці інформації.

Система має вбудований захист від несанкціонованого доступу: на клієнтському місці ведеться список користувачів, їх ідентифікація. У протоколі роботи фіксуються всі дії користувачів. Вхід в систему блокується при спробі підібрати ім'я користувача і пароль.
Програма для обліку кадрів легко встановлюється. Не потребує настройки.
Програми для ведення кадрового обліку зберігають дані за весь час використання. Дозволяють відображати дані актуальні на будь-яку зазначену дату.
Дана програма для кадрів забезпечує спільну роботу з ПЗ для розрахунку заробітної плати, підтримує картотеку кожного співробітника, при цьому враховуються всі підрозділи і категорії.

Залишились питання? Напишіть нам!