Програма «Кадри»

Система кадрового діловодства

Автоматизація кадрового обліку - це софт для управління персоналом різною чисельністю співробітників.

Наше ПЗ вирішує практично всі завдання, необхідні, щоб успішно вести кадрове діловодство в банку. У системі реалізований кадровий документообіг, який формує і виводить на друк документи в регламентованому і в довільному вигляді. Гнучкий генератор звітів дозволяє налаштовувати будь-які відомості та документи в найкоротші терміни. Програма відділу кадрів і її попередниці працюють на підприємствах України з 1989 року.

Для перевірки функціоналу програми Ви можете встановити її ознайомчу версію.ПЗ допоможе виконати наступні завдання:

-ведення особистих карток співробітників.

- ведення історії призначень, переміщень, відпусток, відряджень і лікарняних листів.

- зберігання фото в картці.

- зберігання інфо про звільнених співробітників і ліквідованих підрозділах.

- ведення інформації про підрозділи, створення структури підрозділів будь-якої вкладеності.

- ведення штатного розкладу підприємства з підтримкою сумісників та суміщення з зберіганням історії ШР.

- оформлення, зберігання і друк кадрових документів у формі, прийнятій на підприємстві.

- за допомогою наказів проводяться наступні кадрові операції: - прийом на роботу, переміщення, звільнення, зміна ПІБ, направлення у відрядження, надання відпустки.

- проведення інших кадрових операцій, які не відображаються у наказах.

- друк документів відповідно до нормативів і в довільній формі і можливість коригування документа перед друком.

- формування звітів, на підставі інформації з особистої картки Т-2 з урахуванням всіх змін на необхідну дату.

- формування звітів по підрозділах на підставі інфо про підрозділах, з урахуванням всіх змін на поточну дату, а також на будь-яку дату, задану користувачем.

- автоматичний друк довідок з місця роботи для працюючих і звільнених співробітників.

- можливість включати до наказу будь-які кадрові формулювання і в будь-якій кількості.

"Кадри" - програма, яка істотно знижує навантаження на працівників відділу кадрів за рахунок автоматизації рутинних операцій. Крім вищеописаних функцій ми пропонуємо також віддалене розширення функціональності - можливість "замовляти" нові параметри, закладки, звіти, документи і т.д. Складність і структура додаткових елементів не обмежена. Унікальний механізм запитів дозволяє самому користувачеві отримати будь-яку інформацію, наявну в системі.

Автоматизація кадрового діловодства: в чому переваги?

  • Простота програми: програма стабільна, надійна і не вимагає додаткового обслуговування. Має продуманий інтерфейс, гарячі клавіші, широкі можливості по обробці інформації.
  • Система в розрізі кадрового діловодства має вбудований захист від несанкціонованого доступу: на клієнтському місці ведеться список користувачів і їх ідентифікація. Обмежений доступ до виконання операцій та до інформації. Є протокол роботи, в якому зафіксовані всі дії користувачів. Вхід в систему автоматично блокується при спробі підібрати ім'я користувача і пароль.
  • Автоматизацію роботи кадрової служби легко встановити, програму не потрібно додатково налаштовувати.
    Автоматизовані системи кадрового обліку мають функцію зберігання інформації за весь час експлуатації. Дозволяє відображати дані актуальні на будь-яку дату.
  • Система управління забезпечує спільну роботу з програмою розрахунку зарплати, підтримує картотеку кожного співробітника, при цьому враховуються всі підрозділи і категорії.

Залишились питання? Напишіть нам!